Org. pracy‎ > ‎

Rekrutacja 2014/2015

Rekrutacja 2014/2015
(zasady, kryteria, harmonogram, wnioski itp.)Klasa 1 Szkoły Podstawowej
Klasy 1 Gimnazjum             

Porozumienie Wójta Gminy Kondratowice z dyrektorami placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kondratowice, tj. dyrektorem ZSP Prusy oraz dyrektorem Przedszkola Publicznego w Górce Sobockiej w sprawie ustalenia danych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.  


Obwody szkół w Gminie Kondratowice:
Gimnazjum Publiczne 
im. Bohaterów Armii Krajowej 
w Prusach
 wszystkie miejscowości Gminy Kondratowice
Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterów Armii Krajowej 
w Prusach
wszystkie miejscowości Gminy Kondratowice 
z wyłączeniem miejscowości wchodzących do obwodu SP Żelowice (Żelowice, Wójcin, Kowalskie, Strachów, Błotnica)
Prowadzimy zapisy do:          
 • Wszystkich oddziałów (niezależnie od klasy) 
 • Klasy 1 szkoły podstawowej
 • Klasy 1 gimnazjum               
 • Oddziałów przedszkolnych  
Kontakt: sekretariat 71 3930469     pgprusy@gmail.comDziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. Roczne przygotowanie przedszkolne obowiązuje również sześciolatki urodzone w drugiej połowie roku, o ile rodzice nie zdecydują się na posłanie dziecka do szkoły.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są siedmiolatki i sześciolatki urodzone w pierwszej połowie roku kalendarzowego (dzieci te objęte są obowiązkiem  szkolnym). Na życzenie rodzica również sześciolatek urodzony w drugiej połowie roku kalendarzowego może rozpocząć naukę w klasie pierwszej. W przypadku, gdy dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły, jest ono przyjmowane  z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna.

Jeżeli Twoje dziecko:

 • potrafi zadawać pytania i wysłuchać odpowiedzi
 • rozumie polecenia formułowane przez dorosłych
 • potrafi zwrócić się o pomoc
 • potrafi się przedstawić, wie ile ma lat i gdzie mieszka
 • chętnie bawi się z rówieśnikami w gry i zabawy dziecięce, przestrzegając reguł
 • interesuje się książkami i opowiadanymi historiami
 • opowiada historyjki do obrazków
 • potrafi podzielić proste słowa na sylaby (np. mama, tata)
 • rysuje, maluje, lepi z plasteliny i potrafi posługiwać się nożyczkami
 • podczas rysowania, zabawy – potrafi skupić się na zadaniu i stara się doprowadzić je do końca
 • potrafi liczyć, dodawać i odejmować na przedmiotach i na palcach
 • umie pokazać prawą i lewą stronę

to znaczy, że z powodzeniem rozpocznie naukę  w pierwszej klasie. Jeżeli Twoje dziecko chce iść do szkoły, a w większym lub mniejszym stopniu radzi sobie w wymienionych wyżej zakresach, na pewno da sobie radę  w pierwszej klasie.

Zespół Szkół Publicznych w Prusach 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej
Gimnazjum Publiczne im. Bohaterów Armii Krajowej

Realizowaliśmy między innymi programy:

 • SMOK -Szkoła Myśląca o Każdym
 • Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji („Pracownia przyrodnicza”, „Dolnośląska eSzkoła”)
 • Pilotaż Rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”

Nasze placówki są szkołami nowoczesnymi i bardzo dobrze wyposażonymi. W ostatnich latach pozyskaliśmy z funduszy zewnętrznych prawie 0,5 mln złotych na pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Dzięki realizowanym przez nasze szkoły i gminę programom rozwojowym dysponujemy między innymi:

 • Dwoma salami gimnastycznymi, boiskiem wielofunkcyjnym ze sztuczną nawierzchnią
 • Dwie pracownie komputerowe i centrum multimedialne w bibliotece szkolnej
 • Trzema mobilnymi pracowniami notebookowymi
 • Bardzo dobrze wyposażoną pracownią przyrodniczą
 • Osiem klasopracowni umożliwia pracę z wykorzystaniem tablic interaktywnych
 • Od roku w naszym gimnazjum funkcjonuje wyłącznie dziennik elektroniczny

 Dowożenie realizujemy dwoma pojazdami własnymi i jednym przewoźnika zewnętrznego (rozkłady jazdy znajdują się na stronie internetowej szkoły)


 Zespół Szkół Publicznych w Prusach dysponuje trzema budynkami:

 • W Księginicach Wielkich – budynek oddziałów przedszkolnych
 • W Księginicach Wielkich – budynek oddziałów 
 • 1-3 SP
 • W Prusach – budynek oddziałów IV-VI SP oraz 1-3 Gimnazjum

 Budynek naszej szkoły w Księginicach Wielkich jest bardzo dobrym  wyborem dla dzieci młodszych ponieważ

 • Uczą się tutaj wyłącznie dzieci młodsze a szkoła jest usytuowana na dużej działce, wśród drzew, daleko od ulicy.
 • Dzieci mogą korzystać z placu zabaw, sali zabaw, pracowni komputerowej, biblioteki, świetlicy szkolnejpełnowymiarowej sali gimnastycznej
 • Dzieci są objęte skuteczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Szkoła zatrudnia pedagoga, psychologa szkolnego oraz logopedę.

 Więcej informacji o szkole znajdziecie Państwo na:

Stronie internetowej   http://www.zspprusy.edu.pl 
Kanale youtube http://www.youtube.com/user/pgprusy
Kontakt: sekretariat 71 3930469     
pgprusy@gmail.com

 

z wyrazami szacunku dyrektor ZSP Prusy Jacek Matusiewicz