Org. pracy‎ > ‎

Dyżury w Księginicach Wielkich

Oznaczenia miejsc: KD - dolny korytarz,  KG - górny korytarz,  KA - autobus (odwozy)

W tabeli dyżury między danymi lekcjami (numeracja jak w planie lekcji). 

Dyżur przed 2 lekcją zaczyna się o godz. 8:15 ( dolny korytarz) i  o godz. 8:25 (górny korytarz).

Nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję w danej klasie odprowadza uczniów do szatni a następnie do wyjścia ze szkoły.

Dyżury przy odwozach po 7 lekcji pełni nauczyciel świetlicy.

Nauczyciele dyżurujący mogą wspólnie zdecydować, że podczas przerwy:

1. Przy ładnej pogodzie zabierają  wszystkie dzieci na podwórko.

2. Przy lekkiej niepogodzie część dzieci jest na podwórku a część na dolnym korytarzu. 

3. Przy bardzo złej pogodzie wszystkie dzieci przechodzą  na salę gimnastyczną.


Dyżury od 2 października 2017r.


Dzień

Miejsce

0/1

1/2

2/3

3/4

4/5

5/6

6/7

7/8

PN

KG

 

KM

KM

ML

JK

DK

 

 

KD

 

AN

DK

AN

DK

AN

 

 

KA

 

 

 

 

 

JK

ER

 

WT

KG

 

AN

JK

KM

DK

OK

 

 

KD

 

ML

ML

ML

AN

DK

 

 

KA

 

 

 

 

 

KM

CB

 

ŚR

KG

 

JK

ML

AN

KM

AN

 

 

KD

 

DK

JK

KM

ML

KM

 

 

KA

 

 

 

 

 

ML

ER

 

CZ

KG

 

JK

JK

DK

ML

KM

 

 

KD

 

AN

AN

ML

JK

ML

 

 

KA

 

 

 

 

 

AN

CB

 

PT

KG

 

JK

KM

ML

AN

JK

 

 

KD

 

KM

DK

KM

DK

KB

 

 

KA

 

 

 

 

 

DK

KM

 


Comments