Org. pracy‎ > ‎

Dyżury w Księginicach Wielkich

Oznaczenia miejsc: KD - dolny korytarz,  KG - górny korytarz,  KA - autobus (odwozy)

W tabeli dyżury między danymi lekcjami (numeracja jak w planie lekcji). 

Dyżur przed 2 lekcją zaczyna się o godz. 8:15 ( dolny korytarz) i  o godz. 8:25 (górny korytarz).

Nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję w danej klasie odprowadza uczniów do szatni a następnie do wyjścia ze szkoły.

Dyżury przy odwozach po 7 lekcji pełni nauczyciel świetlicy.

Nauczyciele dyżurujący mogą wspólnie zdecydować, że podczas przerwy:

1. Przy ładnej pogodzie zabierają  wszystkie dzieci na podwórko.

2. Przy lekkiej niepogodzie część dzieci jest na podwórku a część na dolnym korytarzu. 

3. Przy bardzo złej pogodzie wszystkie dzieci przechodzą  na salę gimnastyczną.


Dyżury od 8 maja 2018 r.


Dzień

Miejsce

0/1

1/2

2/3

3/4

4/5

5/6

6/7

7/8

Poniedziałek

KG

 

AN

ML

ML

KM

JK

 

 

KD

 

KM

AN

AN

DK

AN

 

 

KA

 

 

 

 

 

DK

DK

 

Wtorek

KG

 

JK

JK

ML

DK

KM

 

 

KD

 

AN

DK

KM

AN

AN

 

 

KA

 

 

 

 

 

ME

CB

 

Środa

KG

 

ML

JK

ML

KM

KM

 

 

KD

 

KB

DK

KM

JK

ML

 

 

KA

 

 

 

 

 

JK

ER

 

Czwartek

KG

 

KM

DK

DK

DK

ML

 

 

KD

 

ML

ML

AN

ML

JK

 

 

KA

 

 

 

 

 

KM

JK

 

Piątek

KG

 

ML

AN

DK

KM

JK

 

 

KD

 

KM

DK

ML

ML

AN

 

 

KA

 

 

 

 

 

MK

AN

 


Comments