Org. pracy‎ > ‎

Dyżury przy sali gimnastycznej w Prusach

Dyżury – Sala Gimnastyczna w Prusach.  W tabeli dyżury między danymi lekcjami.

Dyżury nauczycielskie od 26 lutego 2018 r.

Dzień

0/1

1/2

2/3

3/4

4/5

5/6

6/7

7/8

Poniedziałek

KS

KS

JL

KS

MD

KS

JL

MD

Wtorek

KS

JL

KS

JL

JL

MD

MD

MD

Środa

KS

MD

JL

MD

MD

KS

JL

 

Czwartek

MD

MD

JL

JL

JL

BC

KS

KS

Piątek

JL

JL

JL

MD

KS

BC

KS

 


Ponadto każdy nauczyciel wychowania fizycznego odpowiada za bezpieczeństwo swoich uczniów w przebieralniach, tj. uczniów przygotowujących się do wychowania fizycznego i ubierających się po lekcji. Uczniowie nie mogą przebywać w przebieralni bez nadzoru nauczyciela. Przebieralnię otwiera i zamyka nauczyciel. W przebieralni nie powinny  przebywać jednocześnie grupy które ukończyły lekcję z grupami przygotowującymi się do lekcji. Niedopuszczalne jest przekazywanie klucza do przebieralni uczniom. Po włożeniu strojów sportowych przez uczniów nauczyciel zamyka przebieralnię i przeprowadza uczniów na miejsce ćwiczeń. Uczniowie przebywają na sali gimnastycznej wyłącznie w obecności nauczyciela wychowania fizycznego z którym mają lekcję. 
Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury przy korytarzu sąsiadującym bezpośrednio z nową salą gimnastyczną (wraz z toaletami). Grafik dyżurów przy korytarzu sąsiadującym z nowa salą gimnastyczną opracowuje zespół nauczycieli wychowania fizycznego a zatwierdza dyrekcja. 

Comments