Org. pracy‎ > ‎

Dyżury przy sali gimnastycznej w Prusach

Dyżury – Sala Gimnastyczna w Prusach.  W tabeli dyżury między danymi lekcjami.

Dyżury nauczycielskie od 25 IX 2017 r.

Dzień

0/1

1/2

2/3

3/4

4/5

5/6

6/7

7/8

PN

KS

KS

JL

JL

MD

MD

JL

MD

WT

BC

BC

KS

JL

KS

MD

MD

MD

ŚR

MD

MD

KS

JL

MD

JL

KS

 

CZ

BC

MD

MD

JL

JL

KS

JL

KS

PT

JL

JL

MD

MD

KS

KS

KS

 

Ponadto każdy nauczyciel wychowania fizycznego odpowiada za bezpieczeństwo swoich uczniów w przebieralniach, tj. uczniów przygotowujących się do wychowania fizycznego i ubierających się po lekcji. Uczniowie nie mogą przebywać w przebieralni bez nadzoru nauczyciela. Przebieralnię otwiera i zamyka nauczyciel. W przebieralni nie powinny  przebywać jednocześnie grupy które ukończyły lekcję z grupami przygotowującymi się do lekcji. Niedopuszczalne jest przekazywanie klucza do przebieralni uczniom. Po włożeniu strojów sportowych przez uczniów nauczyciel zamyka przebieralnię i przeprowadza uczniów na miejsce ćwiczeń. Uczniowie przebywają na sali gimnastycznej wyłącznie w obecności nauczyciela wychowania fizycznego z którym mają lekcję.

Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury przy korytarzu sąsiadującym bezpośrednio z nową salą gimnastyczną (wraz z toaletami). Grafik dyżurów przy korytarzu sąsiadującym z nowa salą gimnastyczną opracowuje zespół nauczycieli wychowania fizycznego a zatwierdza dyrekcja. 

Comments