Org. pracy‎ > ‎

Dyżury przy sali gimnastycznej w Prusach od 27 lutego 2017r.

Dyżury – Sala Gimnastyczna w Prusach.  W tabeli dyżury między danymi lekcjami.

 

0/1

1/2

2/3

3/4

4/5

5/6

6/7

7/8

Poniedziałek

DK

DK

JL

JL

BC

KS

JL

 

Wtorek

KS

BC

BC

JL

KS

DK

BC

 

Środa

JL

KS

KS

JL

KS

KS

DK

BC

Czwartek

KS

KS

DK

KS

JL

KS

JL

JL

Piątek

JL

BC

DK

JL

KS

KS

JL

 

Ponadto każdy nauczyciel wychowania fizycznego odpowiada za bezpieczeństwo swoich uczniów w przebieralniach, tj. uczniów przygotowujących się do wychowania fizycznego i ubierających się po lekcji. Uczniowie nie mogą przebywać w przebieralni bez nadzoru nauczyciela. Przebieralnię otwiera i zamyka nauczyciel. W przebieralni nie powinny 3 przebywać jednocześnie grupy które ukończyły lekcję z grupami przygotowującymi się do lekcji. Niedopuszczalne jest przekazywanie klucza do przebieralni uczniom. Po włożeniu strojów sportowych przez uczniów nauczyciel zamyka przebieralnię i przeprowadza uczniów na miejsce ćwiczeń. Uczniowie przebywają na sali gimnastycznej wyłącznie w obecności nauczyciela wychowania fizycznego z którym mają lekcję.
Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury przy korytarzu sąsiadującym bezpośrednio z nową salą gimnastyczną (wraz z toaletami). Grafik dyżurów przy korytarzu sąsiadującym z nowa salą gimnastyczną opracowuje zespół nauczycieli wychowania fizycznego a zatwierdza dyrekcja. 

Comments