Org. pracy‎ > ‎

Niemożność dotarcia do pracy

Jeżeli w szkole/ placówce zajęcia nie zostały zawieszone a pracownik zgłosił Dyrektorowi szkoły/placówki, iż z powodu zaistniałej sytuacji (powódź, inne klęski żywiołowe, zawieje itp.) nie może stawić się do pracy.
 
1) dla nauczycieli -  można przyjąć  następujące warianty rozwiązań:

a) w placówce feryjnej
-  usprawiedliwioną nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia lub
- urlop bezpłatny (art. 68 ust. 1 KN – „(…) z innych ważnych przyczyn”).

b) w placówce nieferyjnej
- urlop wypoczynkowy lub
- usprawiedliwiona nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia lub
- urlop bezpłatny (art. 68 ust. 1 KN – „(…) z innych ważnych przyczyn”).

2) dla pracowników administracji i obsługi:

- urlop wypoczynkowy lub
- usprawiedliwiona nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia lub
- urlop bezpłatny (art. 174 KP).
Comments