Org. pracy‎ > ‎Psycholog szkolny‎ > ‎

Ciekawe linki dla rodziców

Drodzy rodzice!

Internet jest źródłem różnego rodzaju informacji, a rodzicielstwo źródłem różnego rodzaju kłopotów. Można pogodzić te dwa źródła i poszukać właśnie w Internecie informacji, które mogły by pomóc Wam rodzicom w wychowywaniu i wspomaganiu procesu edukacji. Chcąc wyjść na przeciw potrzebom rodziców związanych z poszukiwaniem różnego rodzaju informacji dotyczących tego, w jaki sposób wspierać dzieci, zamieszczamy podstronę, na której pojawiać się będą linki dotyczące wychowywania i edukacji dzieci w sytuacjach problemowych.  Zachęcamy do zaglądania i poszerzania swojej wiedzy1.
Seria kilku publikacji „One są wśród nas” poświęcona jest chorobom przewlekłym u dzieci. Zawarte są w niej praktyczne wskazówki jak stworzyć odpowiednie warunki, aby wszystkie dzieci mogły się uczyć, rozwijać i bawić mimo choroby. Przeznaczona jest dla rodziców, opiekunów i nauczycieli w przedszkolu i szkole:

2. Jak uchronić dziecko przed biernym i czynnym paleniem tytoniu. Poradnik antynikotynowy. Stanowi źródło, przykładowych scenariuszy zajęć, które mogą być wykorzystane w ramach prowadzonych spotkań poświęconych problemom związanym z paleniem tytoniu.
 
3. Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców.
Poradnik dla rodziców powstał na podstawie sprawdzonego, funkcjonującego od wielu lat Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Zawiera najważniejsze wskazania, praktyczne podpowiedzi zachowań, ćwiczenia do autorefleksji nt.: Jak określać dziecku granice?; Jak zachęcać dziecko do współpracy?; Czy powinno się karać dzieci?; Jak zachęcać dziecko do samodzielności?; Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról?; Jak mądrze chwalić dzieci?; Mamy nadzieję, że Poradnik będzie również zachętą dla rodziców do udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
 
4. Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i godnością wyznaczać dziecku granice.
Kolejny poradnik dotyczący wychowywania

Film z YouTube


 
5. Publikacje Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii:
„Smak życia, czyli debata o dopalaczach” to program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji scenariusza programu, zastosowana tu metoda krótkiej interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze wykorzystanie dysonansu poznawczego uczestników związanego z nową wiedzą i oceną ich zachowań ryzykownych.  
 
"Bliżej siebie -dalej od narkotyków. Poradnik dla rodziców":

Być rodzicami nastolatka nie jest łatwo. Jeżeli jednak rozumie się i pamięta, że okres dorastania jest tak samo trudny dla rodziców, jak i dla dziecka – to połowa sukcesu.Najnowsze wydanie zaktualizowanej broszury dla rodziców na temat problematyki środków psychoaktywnych. Zawarliśmy w niej oprócz podstawowych zasad prowadzenia profilaktyki w środowisku rodzinnym szereg nowych informacji w tym:

  • Informacje o nowych środkach psychoaktywnych tzw.: „dopalaczach”,
  • Informacje o lekach dostępnych bez recepty używanych w celu odurzania się,
  • Najnowsze zmiany w prawie,
  • Aktualna, podstawowa wiedza o najpopularniejszych narkotykach,
  • Nowy słownik slangu młodzieżowego.
Wszytko do pobrania w wersji pdf tutaj
 
6. Eurosieroctwo- negatywne skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin.
 
7. Przemoc w rodzinie- poradniki dla ofiar przemocy w rodzinie.
 
8. Dziecko w rozwodzie.
Poradnik dla rodziców będących w trakcie procesu rozwodowego, pomagający zmniejszyć dyskomfort dziecka związany z tą sytuacją.

Opieka wspólna po rozwodzie - 12 zasad na drodze do sukcesu. 

POZYTYWNE I NEGATYWNE OBLICZA STRESU ORAZ KRYZYSU ROZWODOWEGOFilm z YouTube

Film z YouTube

Ciekawa pozycja dająca, w szczególności rodzicom, kilka wskazówek jak zmniejszyć traumę dziecka podczas pobytu w szpitalu

10. Kocham nie biję.
Kampania poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ograniczaniu jej skutków.

Film z YouTube11. Dziecko w Sieci
Ogólnopolska kampania społeczna „Dziecko w Sieci” zainicjowana została w lutym 2004 roku przez Fundację Dzieci Niczyje (FDN). Podstawowym jej celem było zwrócenie uwagi dorosłych i dzieci na zagrożenia związane z aktywnością pedofilów w Sieci oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

Kilka praktycznych porad jak sprawić by Internet nie był zagrażający- kampania społeczna Nasze Dzieci w Sieci

Kurs e-learning Fundacji Dzieci Niczyje poświęcony bezpieczeństwu dzieci w Internecie w ciekawej i przystępnej formie przybliża rodzicom treści dotyczące zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z sieci internetowej.

12. Zły dotyk.
Strona kampanii poświęconej problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci.
Jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.
Broszura - Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Poradnik dla pedagogów, nauczycieli i opiekunów dziecka
 
13. Żałoba w rodzinie - pomoc dzieciom w sytuacji straty osoby bliskiej
14. Czy rodzice zachęcają dziecko do czytania? -Środowisko rodzinne ma duże znaczenie w kształtowaniu nawyku czytania uczniów, bowiem kontakt dziecka z książką najczęściej odbywa się w domu rodzinnym. Biorąc to pod uwagę, starano się ocenić stosunek rodziców do zainteresowań czytelniczych własnych dzieci.
15. Sześciolatek w szkole


16. Bezpieczny maluch-
Ulotka na temat bezpieczeństwa najmłodszych dzieci (0-3): jak chronić dzieci przed urazami (upadki, skaleczenia, oparzenia, duszenie, zatrucie i inne), jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka w domu, na placu zabaw czy w czasie podróży samochodem.

Ulotka "Ostrożnie, dziecko"

Ulotka dla rodziców zawierająca instrukcję bezpiecznego noszenia i trzymania niemowlęcia. Zawiera informacje dotyczące tego, dlaczego potrząsanie dzieckiem i szarpanie go może być niebezpieczne i powodować urazy.Film z YouTube


17. Broszura "Zabawa to podstawa"- Dzięki zabawie rodzic może umacniać więź z dzieckiem. Dla malucha czas spędzony na zabawie z najbliższymi osobami jest bezcenny. Jak bawić się z dzieckiem, żeby samemu też czerpać z tego radość? Broszura przedstawia kilka wskazówek, które mogą pomóc rodzicom urozmaicić czas spędzany z dzieckiem.

18.Broszura "Stres - poradnik dla rodziców małych dzieci"

Broszura pomoże rodzicom rozpoznać źródła stresu, który może im przeszkadzać w dobrym rodzicielstwie. Zawiera wskazówki, w jaki sposób radzić sobie z trudnymi sytuacjami i pomaga lepiej zrozumieć uczucia dzieci.
19.Ulotka "10 kroków ku temu by stać się lepszym rodzicem" Broszura zawiera istotne wskazówki dla rodziców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze i skutecznie radzić sobie z trudami rodzicielstwa.

20.Wskazówki dla rodziców przedszkolaka i pierwszoklasisty: "Jak pomóc Waszemu dziecku, by zostało wzorowym uczniem"