Jqk wspierać umiejętności z zakresu analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej

Comments