Rozwój emocjonalno-społeczny sześciolatka

Dziecko dojrzałe emocjonalnie cechuje równowaga psychiczna- siła jego reakcji jest adekwatna do działającego bodźca. Dziecko niezrównoważone  może wybuchać złością, płaczem z mało ważnego powodu, często jest agresywne, drażliwe, lękliwe i napięte. Osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej pozwala mu przeżywać pozytywne emocje oraz reagować w sposób adekwatny do sytuacji.

 

Dziecko dojrzałe emocjonalno-społecznie do szkoły, to dziecko, które:

 -         jest w znacznym stopniu samodzielne i aktywne, potrafi wykonywać czynności samoobsługowe;

-         jest ciekawe świata, umie obserwować przyrodę;

-         potrafi odróżnić prawdę od fantazji;

-         łatwo i chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami i nauczycielami;

-         posiada umiejętność współdziałania i współpracy w grupie, cieszy się
z osiągnięć całej grupy;

-         potrafi podporządkować się niezbędnym normom i zasadom;

-         jest obowiązkowe, wytrwałe i wrażliwe na opinię nauczyciela;

-         jest odpowiedzialne za podjęte zadania, np. rolę dyżurnego;

-         rozpoczętą pracę stara się doprowadzić do końca, pomimo zmęczenia.

Comments