Rozwój fizyczny sześciolatka


Aby sprawdzić czy dziecko rozwija się prawidłowo, a poziom jego rozwoju fizycznego odpowiada normom sześciolatka – konieczne jest wykonanie obowiązkowego badania lekarskiego, zwanego bilansem sześciolatka. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • Wzrok – obserwujemy, czy dziecko nie trzyma głowy za blisko lub za daleko podczas czytania, oglądania telewizji. Musimy zadbać o właściwe oświetlenie, szczególnie przy zajęciach stolikowych.
  • Słuch – zwróćmy uwagę, jak dziecko słyszy z bliskiej, a także dalekiej odległości. Na szczególną uwagę zasługują dzieci często chorujące na górne drogi oddechowe (katary, zapalenie ucha).
  • Zapewnijmy odpowiednią ilość snu – w przypadku sześciolatka jest to około dziesięciu godzin na dobę.
  • Zapewnijmy dziecku prawidłową, dobrze zbilansowaną dietę, składającą się
    z pełnowartościowych produktów, zawierającą białko, witaminy.
Podczas takiego badania sprawdza się następujące sfery:

1.      Motoryka duża.

·        Dziecko lubi zabawy ruchowe takie jak: bieganie, skakanie, zabawy z piłką. Nie potyka się, potrafi jeździć na dwukołowym rowerze, sprawnie wchodzi i schodzi po schodach.

2.      Motoryka mała.

·        Sześciolatek ma dobre umiejętności w zakresie samoobsługi – ubieranie się, mycie, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, posługiwanie się sztućcami.

·        Lubi rysować, prawidłowo trzyma ołówek, przestrzega właściwych kierunków kreślenia, nie naciska zbyt mocno lub lekko ołówka na papier. Umie zaplanować przestrzeń kartki.

·        Chętnie lepi z plasteliny, wycina nożyczkami nie szarpiąc przy tym papierem, dobrze tnie po linii prostej i krzywej.

·        Dziecko zna i zaczyna pisać litery i cyfry, ma gotowość do podjęcia nauki pisania.

·        Potrafi konstruować za pomocą gotowych elementów, np. klocki, mozaiki.

·        Potrafi łączyć elementy z klejem.

          3.      Stronność ciała - tak zwana lateralizacja. Określa, w jakim stopniu pewne obszary mózgu kierują określonymi czynnościami, procesami. Stronność ciała wychodzi od dziecka, to znaczy, że dziecko samo decyduje czy woli posługiwać się prawą, czy lewą ręką. Za pomocą obserwacji można określić lateralizacje dziecka- lista pytań, które pomogą przy określeniu lateralizacji.W zakresie rozwoju fizycznego sześciolatek idąc do pierwszej klasy powinien:

·        Zdecydowanie używać jednej ręki podczas jedzenia, rysowania, wycinania.

·        Właściwie nazywać kierunki przestrzeni i strony ciała, wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie (lewy-prawy, nad-pod, góra-dół, na, za).

·        Nie odwracać kształtów, znaków, przy ich odwzorowywaniu, nie powinno robić „zwierciadlanego odbicia”.

·        Rysując, sześciolatek powinien stosować odpowiednie kierunki – od góry do dołu, od lewej do prawej strony i koło – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.