Lista pytań pomocnych w określeniu lateralizacji dziecka

1. W której ręce trzyma łyżkę podczas jedzenia?
2. W której ręce trzyma nóż gdy coś kroi?
3. Którą ręką się czesze?
4. Którą ręką zapina guziki (zasuwa suwak)?
5. Którą ręką wykonuje większy ruch gdy klaszcze?
6. Którą ręką nawleka nitkę (a jeśli trzyma igłę w prawym ręku, to czy przypadkiem nie wykonuje ruchu tą właśnie ręką)?
7. Którą ręką potrafi szybciej i rytmiczniej wystukiwać rytm?
8. Którą ręką rzuca piłką?
9. Którą ręką sprawniej chwyta rzucony mu przedmiot?
10. Którą ręką sięga po przedmiot leżący wysoko na półce?
11. W której ręce nosi ciężkie przedmioty?
12. Którą ręką rysuje chętniej i ładniej?
13. Do której ręki bierze nożyczki i którą ręką sprawniej wycina kółka czy kwadraty?
14. Którą ręką przekłada kartki w książce?
15. Którą ręką tasuje i rozdaje karty?
16. Którą ręką sprawniej wkręca żarówkę?
 Na postawie analizy odpowiedzi na powyższe pytania można wstępnie określić, która ręka jest u dziecka sprawniejsza.
Dominację w zakresie nóg można sprawzić za pomocą takich prób jak: skakanie na jednej noze, gra w klasy, kopanie piłki, stanie na jednej nodze z zamkniętymi oczami.
Wstępne badanie oczności można dokonać za pomocą prostych prób: zagląanie do kalejdoskopu, patrzenie jednym okiem przez dziurkę wyrwaną w dużej kartce papieru, podgląanie przez dziurkę od klucza.
 

Comments