Czy moje dziecko jest gotowe aby pójść o szkoły?

Oto 21 pytań - wskaźników dojrzałości szkolnej sześciolatka, które mogą wykorzystać rodzice do obserwacji swojego dziecka (W. Brejnak "Kocham i wychowuję. Poradnik dla rodziców i nauczycieli", Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa Adam, Warszawa 1993, s. 68-69):

1.Czy dziecko potrafi obchodzić się z przyborami do rysowania, kolorowania i pisania? Czy koloruje obrazek, nie wychodzi poza linię? Czy rysuje postać człowieka, zachowuje podstawowe propozycje poszczególnych części ciała?

2.Czy potrafi lepić z plasteliny lub gliny ? Czy potrafi ciąć nożyczkami według wytyczonej linii prostej i krzywej ?

3.Czy potrafi grupować różne przedmioty według barw, kształtu i wielkości ? Czy potrafi sortować znane mu przedmioty lub ich obrazki, według określonej zasady, np. owoce, zwierzęta, zabawki, pojazdy, itp. ? Czy potrafi wybierać takie same litery, wyrazy ? Czy potrafi złożyć np. widokówkę rozciętą na kilka części ?

4.Czy potrafi wymienić kilka różnic w dwóch pozornie podobnych do siebie przedmiotach lub obrazkach ?

5.Czy potrafi dobrać w pary obrazki lub przedmioty z uwzględnieniem jakiejś cechy wspólnej, np.: krowa- mleko, koń-furmanka, liść-drzewo, pasta do zębów –szczoteczka itp.?

6.Czy potrafi wyodrębnić z otoczenia dźwięki różnych pojazdów, instrumentów muzycznych, głosy ptaków lub innych zwierząt ?

7.Czy potrafi wyróżnić głoskę (zarówno samogłoskę, jak i spółgłoskę) na początku i na końcu wyrazu ? Czy potrafi zróżnicować wyrazy dźwiękopodobne, np.: półka – bułka, Tomek – domek itp.?

8.Czy potrafi odtworzyć prosty układ rytmiczny wystukany przez dorosłego?

9.Czy potrafi podzielić wyraz na sylaby, np.: lo-ko-mo-ty-wa ?

10.Czy potrafi rozwiązać proste zagadki typu: chodzi i bije, a nie je i nie pije; posadzisz je wiosną, to latem grzechotki wyrosną ?

11.Czy swobodnie (również wspak) umie liczyć kolejno minimum do 20, a po przeliczeniu potrafi powiedzieć, ile jest przedmiotów ? Czy umie w pamięci dodawać i odejmować z przekroczeniem progu dziesiętnego ?

12.Czy potrafi wykonać proste ćwiczenie gimnastyczne, np. skakać na jednej nodze i na obu nogach ?     Czy potrafi stać przez chwilę na jednej nodze z zamkniętymi oczami ? Czy sprawnie rzuca i łapie piłeczkę ?

13.Czy potrafi samo zasznurować sznurowadła, zapinać guziki ?

14.Czy odróżnia lewą stronę swego ciała od prawej ? Czy potrafi pokazać prawą rękę czy lewe ucho u osoby stojącej na wprost ? Czy posługuje się zawsze jedną ręką - którą ?

15.Czy potrafi zgodnie bawić się w grupie, np. budując z kimś zamek z klocków, czy współdziała przy tym , czeka na swoją kolej itp. ? Czy zawsze kończy rozpoczęta zabawę, a po skończonym zajęciu sprząta po sobie ?

16.Czy potrafi przez dłuższą chwilę uważnie słuchać opowiadania, bajki czy muzyki ?

17.Czy opowiadając, np. co przedstawia dany obrazek, posługuje się rozwiniętymi zdaniami, uogólnia temat, uzasadnia akcję ? Czy prawidłowo wymawia wszystkie głoski ? Czy wymowa jest poprawna również pod względem gramatycznym ?

18.Czy umie podporządkować się poleceniom słownym, jest w miarę zdyscyplinowane ? Czy potrafi wykonać         3-4 polecenia według kolejności podanej przez dorosłego ?

19.Czy wie ile ma lat, gdzie mieszka, czym w pracy zajmują się rodzice ?

20.Czy przy rozstaniu z opieką (np. w przedszkolu) jest pogodne ? Czy łatwo nawiązuje kontakt z dorosłymi ?

21.Czy w działaniu jest dość szybkie oraz w miarę swobodne i samodzielne ? Czy zachowuje się odpowiednio do sytuacji ?

Comments