Reakcja emocjonalna dziecka w sytuacji straty osoby bliskiej

Dzieci różnie reagują na wiadomośc o śmierci osoby bliskiej. Mogą wybuchać płaczem, lub nie okazywać emocji, ale najczęstsze i normalne reakcje to:
 • wstrząs i zaprzeczenie ("nie wierzę");
 • gniew ("jak Bóg mógł nam to zrobić?");
 • poczucie winy ("Dlaczego nie zrobiłem tego lub tego");
 • zazdrość ("Dlaczego oni wciąz mają mamę?");
 • smutek ("tak bardzo tęsknię za tatą");
 • lęk ("kto teraz się mną zajmie?");
 • wycofanie;
 • lgnięcie do innych;
 • ciągły płacz;
 • zachowania agresywne;
 • zaburzenie snu;
 • zaburzenia snu;
 • zaburzenia apetytu;
 • problemy z toaletą;
Comments