Wskazówki dla rodziców

Możesz pomóc swojemu dziecku:
 • pozwalając mu przeżywać kolejne etapy smutku w jego własnym tempie;
 • prosząc o pomoc inne osoby dorosłe;
 • powiadamiając szkołe, lub inna placówkę opiekuńczą, że dziecko przeżywa żałobę;
 • zachęcając dziecko do rozmów o smutku, w którym pogrążona jest cała rodzina;
 • konsultujac z psychologiem, czy warto zapisac dziecko do odpowiedniej grupy wsparcia;
 • zapewniając dziecko o swojej miłosci i gotowości do udzielenia mu wsparcia;
 • nie unikaj tematu smierci w domu, szkole, kościele;
 • nie zabraniaj dziecku wyrazania smutku;
 • nie mów czegoś co później okaże sie nieprawdziwe- np. że zmarły spi;
 • nie zmieniaj roli dziecka w rodzinie- nie każ mu zastępowac zmarłej osoby;
 • nie mów dziecku czegoś, czego nie jest ono w stanie zrozumieć.
 
Comments