Org. pracy‎ > ‎

Rekrutacja

Rekrutacja 2016/2017

pełne informacje pod poniższymi linkami

Obwody naszych szkół:

Gimnazjum Publiczne 
im. Bohaterów Armii Krajowej 
w Prusach
 wszystkie miejscowości Gminy Kondratowice
Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterów Armii Krajowej 
w Prusach
wszystkie miejscowości Gminy Kondratowice 
z wyłączeniem miejscowości wchodzących do obwodu SP Żelowice (Żelowice, Wójcin, Kowalskie, Strachów, Błotnica)


Skrócone informacje:

  Oddziały przedszkolne

Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kandydaci do przedszkola niezamieszkali na terenie gminy mogą być przyjęci w postępowaniu uzupełniającym.

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola mogą złożyć deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola.

Klasa pierwsza szkoły podstawowej lub gimnazjum


Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów)

Z uwagi na dalszy proces rekrutacyjny preferowanym terminem składania zgłoszeń jest okres od 08.03.2016 r. do 29.03.2016 r. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjalnej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.


Zespół Szkół Publicznych w Prusach 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej
Gimnazjum Publiczne im. Bohaterów Armii Krajowej

Nasze placówki są szkołami nowoczesnymi i bardzo dobrze wyposażonymi.  Mamy między innymi:

 • 2 sale gimnastyczne, boisko wielofunkcyjne
 • 2 pracownie komputerowe i centrum multimedialne w bibliotece szkolnej
 • 3 mobilne pracownie notebookowe
 • Dobrze wyposażoną pracownią przyrodniczą
 • 14 klas wyposażonych w tablice interaktywne
 • Dziennik elektroniczny umożliwiający rodzicom bieżące śledzenie postępów  w nauce i komunikację z nauczycielami
 • Gimnazjaliści korzystają z dodatkowych materiałów edukacyjnych zamieszczanych przez nauczycieli na platformie Fronter
Szkoła zatrudnia pedagoga, psychologa szkolnego oraz logopedę.

Zespół Szkół Publicznych w Prusach dysponuje trzema budynkami:

 • W Księginicach Wielkich – budynek oddziałów przedszkolnych
 • W Księginicach Wielkich – budynek oddziałów 1-3 SP
 • W Prusach – budynek oddziałów IV-VI SP oraz 1-3 Gimnazjum

 Budynek naszej szkoły w Księginicach Wielkich jest bardzo dobrym  wyborem dla dzieci młodszych ponieważ

 • Uczą się tutaj wyłącznie dzieci młodsze a szkoła jest usytuowana na dużej działce, wśród drzew, daleko od ulicy.
 • Dzieci mogą korzystać z placu zabaw, sali zabaw, pracowni komputerowej, biblioteki, świetlicy szkolnejpełnowymiarowej sali gimnastycznej
 • Dzieci są objęte skuteczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną.Realizowaliśmy między innymi programy. W ostatnich latach pozyskaliśmy prawie 550 tyś złotych na dodatkowe wyposażenie szkoły i zajęcia dla uczniów:

 • SMOK -Szkoła Myśląca o Każdym
 • Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji („Pracownia przyrodnicza”, „Dolnośląska eSzkoła”)
 • Pilotaż Rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”

 Dowożenie realizujemy dwoma pojazdami własnymi i jednym przewoźnika zewnętrznego (rozkłady jazdy znajdują się na stronie internetowej szkoły)

 Więcej informacji o szkole znajdziecie Państwo na:

http://www.zspprusy.edu.pl 

http://www.facebook.com/zspprusy/  

http://www.youtube.com/user/pgprusy

Kontakt: sekretariat 71 3930469     pgprusy@gmail.com

 

z wyrazami szacunku dyrektor ZSP Prusy Jacek Matusiewicz