2 Powiatowy Konkurs Przyrodniczy

II Powiatowy Konkurs Przyrodniczy Prusy 25 V 2010

Wszystkie zdjęcia z imprezy pod linkiem http://picasaweb.google.pl/spprusy/2010_05_25IIPowiatowyKonkursPrzyrodniczy#

Wybrane filmy z imprezy - playlista

Podciśnienie i jajko.

Podciśnienie i jajko.

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków

CO2

CO2

Dziwna ciecz

Dziwna ciecz

Badanie gęstości

Badanie gęstości

25 V 2010 Wójt Gminy Kondratowice przeciął wstęgę - dokonując uroczystego otwarcia pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach. Powstanie pracowni jest jednym z efektów uczestnictwa naszej szkoły w programie Pracownia Przyrodnicza w Każdej Gminie. Szerzej o programie pod linkiem Pracownia Przyrodnicza w Każdej Gminie.

`        

W uroczystościach otwarcia pracowni brali udział radni gminy Kondratowice wraz z przewodniczącym Rady Gminy panem Aleksandrem Skorupskim, wójt naszej gminy -pan Wojciech Bochnak, ks. Krzysztof Romaniuk (parafia Prusy), sekretarz gminy pan Tomasz Gracz, przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły pani Anna Michta oraz uczniowie i nauczyciele przyrodnicy z 8 szkół podstawowych z terenu powiatu strzelińskiego.

        

     

Uznaliśmy, że najlepszą formą prezentacji nowej pracowni będzie połączenie jej otwarcia z II edycją konkursu przyrodniczego. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Konkurs składał się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. W ramach części praktycznej uczestnicy prezentowali przygotowane uprzednio doświadczenia - oceniano jasność sformułowania celów, prezentację doświadczenia oraz wynikających z niego wniosków. Za część praktyczną uczeń mógł otrzymać 36 pkt. W ramach części teoretycznej uczniowie rozwiązywali test przyrodniczy. Za test można było uzyskać 34 punkty. O wyniku indywidualnym zdecydowała suma punktów za część praktyczną i teoretyczną (maksymalnie 70 pkt.). Wyniki szkół, to suma wyników uczniów z danej szkoły.

Głównym sponsorem konkursu była firma Mota-Engile Polska, którą reprezentował podczas imprezy  prezes kopalni w Górce Sobóckiej pan Paweł Rink.

 

W konkursie uczestniczyły następujące szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

 2. Szkoła Podstawowa w Sarbach

 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielenicach

 4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka Świdnickiego w Strzelinie

 5. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Nieszkowicach

 6. Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Wiązowie

 7. Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa w Borowie

 8. Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach

Skład jury:

 1. Wojciech Bochnak - Wójt Gminy Kondratowice

 2. Aleksander Skorupski - Przewodniczący Rady Gminy Kondratowice

 3. Paweł Rink - Prezes Kopalni w Górce Sobóckiej Mota-Engile Polska (sponsor główny)

 4. Janina Nurowska - nauczycielka biologii ZSP nr 1 w Strzelinie

 5. Teresa Umińska - nauczycielka biologii i przyrody (ZSP w Prusach)

 6. Barbara Machalska - nauczycielka chemii (ZSP w Prusach)

 7. Jacek Matusiewicz - nauczyciel fizyki, dyrektor ZSP w Prusach

    

Wyniki II Powiatowego Konkursu Przyrodniczego

 

Kategoria uczniowie:

I.                   Tomasz Górnicki (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka Świdnickiego w Strzelinie) - 65,7 pkt.

II.                Paweł Wilkosz (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka Świdnickiego w Strzelinie) - 61,7 pkt.

III.             Anna Czarna (Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Wiązowie) - 60 pkt.
Weronika Zarzycka (
Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach) - 60 pkt.

Laureaci konkursu

Kategoria szkoły:

I.                  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka Świdnickiego w Strzelinie

II.               Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Wiązowie

III.             Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Nieszkowicach.

Zbiorowe zdjęcie wykonane na zakończenie imprezy

Należy zaznaczyć, że konkurs był bardzo wyrównany. W przypadku miejsca II i III różnice punktowe między szkołami były bardzo małe - na poziomie 5 punktów (przy 210 punktach jakie mogła zdobyć maksymalnie szkoła). O włos od podium były Prusy, Zielenice i Borów.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu. Mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie w przyszłym roku.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły nauczycielki przyrody w ZSP w Prusach: 
p. Halina Kłysz oraz p. Małgorzata Banaszczyk.

Comments