3 Powiatowy Konkurs Przyrodniczy

III  POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY Dla szkół podstawowych już za nami ;-(

Poniżej wyniki, zdjęcia i filmy z konkursu.

Filmy z doświadczeń przeprowadzonych przez uczestników III Konkursu Przyrodniczego

 

 

Temat przewodni:  Woda darem życia.

Miejsce konkursu: Zespół Szkół Publicznych w Prusach

Uczestnicy konkursu: Uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych z powiatu  Strzelińskiego

Konkurs odbył się się pod patronatemMOTAENGIL CENTRAL EUROPE  Kopalnia Granitu w Górce Sobockiej

Pomysłodawczynie konkursu - nauczycielki przyrody w ZSP Prusy: p. Halina Kłysz i p. Małgorzata BanaszczykJury konkursowe pod przewodnictwem 
p. Aleksandra Skorupskiego
Gościem specjalnym była dyrektor zaprzyjaźnionej szkoły 
SP Malczyce pani Marzena Łaziuk
   

 

Pan Marcin Galos Prezes  
Kopalni Granitu w Górce Sobockiej
podczas wycieczki

Nagrody odebrali uczniowie - konkurs indywidualny Były też nagrody dla opiekunów zwycięskich szkół 
(kategoria drużynowa) 

Kliknij ten link, by zobaczyć pozostałe zdjęcia.

Pokaz slajdów z konkursu poniżej:

W konkursie wzięło udział dziewięć szkół (27 uczniów).

 Szkoły. które wzięły udział w konkursie

 1. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – nauczyciel przygotowujący uczestników: p. Joanna Kicyła
 2. Szkoła Podstawowa w Sarbach – nauczyciel: p. Leokadia Till
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielenicach – nauczyciel: p. Jadwiga Kowalska- Lisowska
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka Świdnickiego w Strzelinie – nauczyciel: p. Barbara Lis
 5. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Nieszkowicach – Magdalena Ostrowska
 6. Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Wiązowie – nauczyciel: Urszula Majtyka
 7. Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa w Borowie – nauczyciel: p. Jadwiga Kowalska-Lisowska
 8. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Strzelinie – nauczyciel: p. Tamara Bogacka
 9. Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach – nauczyciel: p. Małgorzata Banaszczyk

 

Rywalizacja była bardzo zacięta a o wynikach zadecydowały pojedyncze punkty. Jeśli chodzi o rywalizację indywidualną, to uczeń musiał być równie dobry z części teoretycznej jak i z części praktycznej (eksperymentalnej). Część doświadczalna - prezentacja przygotowanych eksperymentów przyrodniczych okazała się decydującą jeśli chodzi o ostateczne wyniki. Waga obu części była jednakowa. U części uczniów widać było niedostatki w zakresie publicznych prezentacji - mówiąc wprost, "zjadła" ich trema ale ale nasz konkurs ma również na celu przygotowanie młodych popularyzatorów nauk przyrodniczych - ludzi którzy potrafią zarazić swą pasją innych. Mamy nadzieję, że każdy start pozwala młodym przyrodnikom zyskać nowe umiejętności a poznanie osiągnięć swoich rówieśników będzie dla nich pożytecznym doświadczeniem.

Cieszymy się, że dzięki Konkursowi Przyrodniczemu bliższą współprace nawiązali nauczyciele przedmiotów przyrodniczych. Będzie to procentować w przyszłości.

Filmy z doświadczeń prezentowanych w poprzednich edycjach obejrzało tysiące osób. W ten sposób nasz lokalny konkurs wypływa na szersze wody ;-) i upowszechnia dobre praktyki w zakresie nauczania przez działanie.

Test z części teoretycznej jaki pisali uczniowie

Wyniki w kategorii uczniowie:

I miejsce: Mateusz Słowiskowski- PSP nr5 im. Bolka Świdnickiego w Strzelinie – nauczyciel przygotowujący: pani Barbara Lis

II miejsce: Igor Kowalczyk – PSP nr5 im. Bolka Świdnickiego w Strzelinie – nauczyciel przygotowujący: pani Barbara Lis

III miejsce: Aleksandra Skorupska – SP im. Piastów Śląskich w Wiązowie- nauczyciel przygotowujący: pani Urszula Majtyka

 

Wyniki w kategorii drużynowej (szkoły):

I miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr5 im. Bolka Świdnickiego w Strzelinie

II miejsce: Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa  im. Piastów Śląskich w Wiązowie

III miejsce: Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa w Borowie

Skład jury:

1.      Aleksander Skorupski - Przewodniczący Rady Gminy Kondratowice

2.      Marcin Galos – Dyrektor Kopalni w Górce i Janowiczkach firma MOTAENGIL Central Europe S.A. (główny sponsor)

3.      Janina Nurkowska – nauczyciel biologii ZSP nr1 w Strzelinie

4.      Teresa Umińska – nauczyciel biologii i przyrody

5.      Barbara Machalska – nauczyciel chemii

6.      Marzena Łaziuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Malczycach

 

 

Poza konkursem test teoretyczny pisali również goście z Malczyc. Uczniowie ze SP Malczyce zaprezentowali również specjalny pokaz przed ogłoszeniem wyników konkursu. Szkoła Podstawowa w Malczycach jest zaprzyjaźnioną szkołą uczestniczącą podobnie jak nasza w programie:

Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

       

Ogólne informacje o konkursie

Cele konkursu:

 • Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań procesami i zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie
 • Zachęcanie do zdobywania i pogłębiania wiadomości o otaczającym świecie
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji
 • Kształcenie postaw badacza, odkrywcy, przyrodnika
 • Poznawanie ciekawych miejsc na terenie gminy Kondratowice – Kopalnia Bazaltu w Janowiczkach

 Zasady uczestnictwa:

 • W konkursie biorą udział uczniowie szkoły podstawowej z klas IV–VI
 • Każdą szkołę reprezentuje dwóch uczniów
 • Każdy uczeń bierze udział w dwóch etapach konkursu: praktycznym i teoretycznym
 • Do etapu praktycznego każdy uczeń przygotowuje doświadczenie – eksperyment na dowolny temat
 • O wynikach konkursu decyduje suma punktów z dwóch etapów
 • Uczniowie będą oceniani indywidualnie oraz grupowo (szkołami – suma punktów poszczególnych uczniów danej szkoły).

 Konkurs składał się z dwóch etapów:

I etap praktyczny – polegał na prezentacji przed komisją konkursową i innymi uczestnikami przygotowanego wcześniej prostego eksperymentu z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku.

Do wykonywania doświadczeń wszystkie potrzebne pomoce uczeń przywozi ze sobą. Może też było skorzystać z wyposażenia Pracowni Przyrodniczej na miejscu. Tematyka eksperymentu dowolna.

Uczeń musiał podać cel doświadczenia i wynikający z niego wniosek.

II etap teoretyczny – każdy uczestnik indywidualnie rozwiązywał test wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczyły tematu: „Woda darem życia”.

Prezentacje doświadczeń  oraz prace pisemne oceniała Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych oraz zaproszeni goście. Komisja też ustaliła  wg. określonej punktacji miejsce zdobyte przez uczniów w kategorii indywidualnej oraz miejsce zespołu w kategorii szkół.

Comments