4 Powiatowy Konkurs Przyrodniczy


Konkurs odbył się
 29 maja 2012r.   w Zespole Szkół Publicznych w Prusach 


Dyrekcja ZSP Prusy oraz nauczyciele przyrody składają na ręce p. Marcina Galosa serdeczne podziękowania firmie MotaEngil Central Europe z wieloletni wkład w organizację konkursu przyrodniczego w Szkole Podstawowej im . Bohaterów Armii Krajowej w Prusach.

Zdjęcia z imprezy:Zwyciężczyni konkursu - Wiktoria (SP Prusy)Inne filmy z wybranymi doświadczeniami uczestników


Relacja z poprzednich edycji konkursu: III Powiatowy Konkurs PrzyrodniczyII Powiatowy Konkurs Przyrodniczy

Sponsorem strategicznym konkursu była firma MotaEngil Central Europe reprezentowana przez Pana Marcina Galosa. 

Temat przewodni IV Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych

 Pogoda –zjawiska zachodzące w atmosferze

 Cele:

 • Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań procesami i zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie
 • Zachęcanie do zdobywania i pogłębiania wiadomości o otaczającym świecie
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji
 • Kształcenie postaw badacza, odkrywcy, przyrodnika
 • Poznawanie ciekawych miejsc na terenie gminy Kondratowice 

 Zasady uczestnictwa:

·         W konkursie biorą udział uczniowie szkoły podstawowej z klas IV–VI powiatu strzelińskiegoW konkursie biorą udział uczniowie szkoły podstawowej z klas IV–VI powiatu strzelińskiego.

 • Każdą szkołę reprezentuje trzech uczniów
 • Każdy uczeń bierze udział w dwóch etapach konkursu:  praktycznym i teoretycznym
 • Do etapu praktycznego każdy uczeń przygotowuje doświadczenie – eksperyment, który przedstawia przed komisją konkursową i innymi uczestnikami
 • O wynikach konkursu decyduje suma punktów z dwóch etapów
 • Uczniowie będą oceniani indywidualnie oraz grupowo (szkołami – suma punktów poszczególnych uczniów danej szkoły).

Konkurs składał się z dwóch etapów:

I etap praktyczny –  polegał  na  prezentacji  przed  komisją   konkursową i innymi uczestnikami przygotowanego wcześniej prostego eksperymentu z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku. Do wykonywania doświadczeń wszystkie potrzebne pomoce uczeń przywozi ze sobą. Tematyka eksperymentu dowolna. Uczeń musi podać cel doświadczenia i wynikający z niego wniosek.

II etap teoretyczny – każdy uczestnik indywidualnie rozwiązywał test wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczyły tematu: „Pogoda – zjawiska zachodzące w atmosferze”.

Przebieg Konkursu Przyrodniczego

 1.  Spotkanie w Pracowni Przyrodniczej w Zespole Szkół Publicznych w Prusach godz. 8.30
 2. Przygotowanie się uczestników konkursu do prezentacji doświadczeń.
 3. Rozpoczęcie konkursu: godz. 8.40
 4. Etap I – praktyczny: godz. 8.40 – 11.00
 5. Poczęstunek.
 6. Etap II – teoretyczny: godz. 11.15 – 12.00
 7. Wycieczka do atrakcyjnego miejsca na terenie gminy: godz. 12.10 – 13. 15
Tym razem uczestnicy konkursu zwiedzali Kopalnię Granitu w Górce Sobockiej
 1. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
 2. Zakończenie konkursu: 14.00

 Organizatorzy konkursu: Nauczyciele przyrody w ZSP Prusy:  Halina Kłysz, Małgorzata Banaszczyk

W IV Powiatowym Konkursie Przyrodniczym wzięło w nim udział 21 uczniów z klas IV-VI  z 7 szkół podstawowych powiatu strzelińskiego. 

1. Zespół Szkół w Kuropatniku

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka Świdnickiego w Strzelinie

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Nieszkowicach

4. Zespół Szkół Publicznych w Borowie Szkoła Podstawowa

5. Szkoła Podstawowa w Jaworowie

6. Szkoła Podstawowa w Przewornie

7. Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w PrusachWyniki Konkursu:

Kategoria uczniowie:

I miejsce: Wiktoria Brusiło ZSP Prusy
II miejsce: Kamila Skulska ZSP w Borowie
III miejsce: Michał Purchała ZSP Prusy

Kategoria szkoły:

I miejsce: ZSP SP im Bohaterów Armii Krajowej w Prusach
II miejsce: ZSP SP w Borowie
III miejsce: ZS w Kuropatniku, PSP nr5 im Bolka Świdnickiego w Strzelinie

Komisja Konkursowa


1. Teresa Umińska

2. Barbara Machalska

3. Janina Nurkowska

4. Jolanta Warcholińska

5. Marcin GalosComments