VII Powiatowy Konkurs Przyrodniczy 3 czerwca 2015

VII Powiatowy Konkurs Przyrodniczego dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych
(uczniowie powiatu strzelińskiego)

Tradycyjnie,  jak co  roku o tej  porze,  w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych. Tym razem była to 7 edycja i wzięło  w niej udział   pięć  szkół naszego powiatu:

1.      Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie

2.      Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4  im. Tadeusza Kościuszki  w Strzelinie

3.      Zespół Szkół Publicznych w Wiązowie Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich

4.      Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach

5.      Zespół Szkół w Kuropatniku

Główny patronat  kolejny już raz objęła firma Mota-Engil Central Europe Kopalnia Granitu w Górce Sobockiej. Dzięki przychylności  dyrektora pana Marcina Galosa i finansowemu wsparciu firmy uczestnicy konkursu mogli otrzymać wspaniałe nagrody i upominki: Czytnik książek, tablet, słuchawki, album na zdjęcia oraz kubki z okolicznościową sublimacją dla każdego.

Każdy uczestnik zaprezentował wcześniej przygotowane przez siebie doświadczenie, a następnie pisał test wiedzy na temat: „Co w człowieku piszczy- tajemnice ludzkiego ciała”. Mimo ogromnej tremy uczniowie wykazali się dużą swobodą autoprezentacji oraz bogatą wiedzą o budowie ciała  człowieka. Komisja konkursowa oceniła w kategorii indywidualnej oraz w kategorii szkół. Wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria uczniowie:

 I miejsce: Katarzyna Ossowska uczennica Zespołu Szkół Publicznych, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach

 II miejsce: Julia Rabenda z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie

 III miejsce: Paweł Kaczmarek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4  im. Tadeusza Kościuszki  w Strzelinie

 Wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika konkursu: Wojciech Dziedziński z  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4  im. Tadeusza Kościuszki  w Strzelinie

 

Kategoria szkoły:

 I miejsceZespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach

 II miejscePubliczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie

 III miejscePubliczna Szkoła Podstawowa nr 4  im. Tadeusza Kościuszki  w Strzelinie

 

Organizatorzy konkursu składają podziękowania dla firmy Mota-Engil Central Europe SA  oraz gratulacje dla uczestników konkursu a także szkół, których uczniowie byli reprezentantami!


https://picasaweb.google.com/101659576942670257867/2015_06_03KonkursPrzyrodniczy

2015_06_03 Konkurs Przyrodniczy

02.06.2015Inne informacje o konkursie

Temat przewodni: Co w człowieku piszczy - Tajemnice ludzkiego ciała


Cele:

  • Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań procesami i zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie
  • Zachęcanie do zdobywania i pogłębiania wiadomości o otaczającym świecie
  • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji
  • Kształcenie postaw badacza, odkrywcy, przyrodnika


Zasady uczestnictwa:

  • W konkursie biorą udział uczniowie szkoły podstawowej z klas IV–VI powiatu strzelińskiego
  • Każdą szkołę reprezentuje trzech uczniów
  • Każdy uczeń bierze udział w dwóch etapach konkursu: praktycznym i teoretycznym (pisze test)
  • Do etapu praktycznego każdy uczeń przygotowuje doświadczenie – eksperyment, który przedstawia przed komisją konkursową i innymi uczestnikami ( uczeń ma prawo do dwóch prób)
  • O wynikach konkursu decyduje suma punktów z dwóch etapów
  • Uczniowie będą oceniani indywidualnie oraz grupowo (szkołami – suma punktów poszczególnych uczniów danej szkoły).

Etapy konkursu:

 I etap praktyczny
        polega na prezentacji przed komisją konkursową i innymi uczestnikami przygotowanego wcześniej prostego eksperymentu z użyciem przyrządów i przedmiotów             domowego użytku. Do wykonywania doświadczeń wszystkie potrzebne pomoce uczeń przywozi ze sobą. Tematyka eksperymentu dowolna. Uczeń musi podać cel          doświadczenia i wynikający z niego wniosek. 

II etap teoretyczny
         każdy uczestnik indywidualnie rozwiązuje test wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczą tematu: „Co w człowieku piszczy- Tajemnice ludzkiego ciała” Organizatorzy: 
nauczycielki przyrody w ZSP w Prusach: p. Halina Kłysz oraz p. Małgorzata Banaszczyk
                                                                           

Relacje z poprzednich edycji konkursu

ĉ
SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
28 kwi 2015, 00:40
Ċ
SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
28 kwi 2015, 00:41
Comments