Konkursy‎ > ‎

VIII Przegląd Piosenki Religijnej "Śpiewajmy Panu"

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  PUBLICZNYCH W  PRUSACH SERDECZNIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W
VIII  PRZEGLĄDZIE  PIOSENKI RELIGIJNEJ  „ŚPIEWAJMY  PANU”  (edycja 2012)

Celem Konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży, a także wśród osób dorosłych tradycji śpiewania pieśni i piosenek religijnych. Zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Mamy nadzieję, że nasze zaproszenie spotka się z Państwa aprobatą i zainteresowaniem.Karty zgłoszeniowe prosimy kierować na adres: Zespół Szkół Publicznych w Prusach, ul. Parkowa 1,  57 – 150 Prusy
 (zgłoszenia można również wysłać faksem 71 3930492)

Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać codziennie od godz. 800 do 1300 pod numerem   telefonu:  71 39 304 69


REGULAMIN

1.      Konkurs Piosenki Religijnej ma charakter otwarty.

2.      Udział w Konkursie mogą zgłaszać soliści, zespoły wokalne oraz chóry.

3.      Każdy z uczestników przygotowuje 1 dowolny utwór.

4.      Wykonawcy przyjeżdżają z własnym akompaniamentem.

5.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  nadesłanie kart zgłoszenia do dnia 19.10.2012 r.

6.      Jury Konkursu oceniać będzie walory artystyczne, poprawność linii melodycznej, interpretację utworu, walory estetyczne i ogólne wrażenie.

7.      Konkurs odbędzie się w trzech grupach wiekowych

-    szkoła podstawowa

-    szkoły gimnazjalne

-    szkoły ponadgimnazjalne

Dodatkową grupę stanowić  będą schole parafialne.

8.      Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

9.      Przesłuchania konkursowe rozpoczynają się 25.10.2012r. o godz. 900 w kościele parafialnym w Prusach.

10. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, możliwość odtwarzania płyt CD.

11. Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystania  danych osobowych uczestników konkursu oraz prawo wykorzystywania piosenek zgłoszonych do przeglądu w środkach masowego przekazu.

*Prosimy o dokładne podanie liczby uczestników!Ċ
SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
4 paź 2012, 09:57
Comments