Patron‎ > ‎

Dzień Patrona 01.03.2012


1 marca 2012 obchodziliśmy w naszej  szkole Dzień Patrona. Poniżej skrót z przebiegu uroczystości i link do galerii wszystkich zdjęć.

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, które zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.

Termin "Żołnierze Wyklęci" dotyczy żołnierzy, którzy po 1944 roku podjęli zbrojną walkę przeciwko wkraczającym do polski wojskom sowieckim oraz z funkcjonariuszami aparatu komunistycznego ustanowionego przez sowieckich mocodawców. Skutecznie likwidowani przez nową "władzę ludową" i skazywani na śmierć przez komunistyczny wojskowy aparat sprawiedliwości w setkach pokazowych procesów sądowych, przy sfabrykowanych przez UB dowodach i stronniczości sędziów oraz prokuratorów. Do grona oddziałów "Żołnierzy Wyklętych" należą m.in. takie ugrupowania jak: Armia Krajowa, Wolność i Niezawisłość, Narodowe Siły Zbrojne.

Przygotowania


Wprawdzie Dzień patrona odbył się 1 marca 2012 ale przygotowania do tego święta były wcześniejsze. Wychowawcy wszystkich klas razem ze swymi uczniami przygotowali piosenkę patriotyczną. W konkursie piosenki patriotycznej w szkole podstawowej wygrała wygrała klasa IVa a w gimnazjum klasa 3a. Występy poszczególnych klas oceniały p. M. Banaszczyk oraz p. K. Bazal.

We wszystkich klasach zmienił się wystrój. Pojawiły się prace plastyczne i gazetki związane z naszym patronem - Bohaterami Armii Krajowej. Zmieniły się również szkolne korytarze - wszędzie pojawiły się nowe elementy świadczące o tym, że Dzień Patrona jest coraz bliżej. Konkurs na najpiękniejszy wystrój klasy nie został jeszcze rozstrzygnięty, podobnie jak konkurs plastyczny na symbol Polski Walczącej. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego będzie dla komisji (p. B. Cichy, p. B. Krzesaj) niezwykle trudne.
Od 2012_03_01 Dzień Patrona Bohaterowie AK

Biblioteka szkolna w wyniku działań uczniów zmieniła się w salę pamięci o tych którzy walczyli o wolną Polskę. Wielka w tym zasługa uczniów i rodziców, którzy pozwolili na przyniesienie do szkoły unikatowych, historycznych pamiątek. Nad wystrojem i ekspozycją sali pamięci czuwały p. M. Jędrzejewska, p. H. Mularska, p. A. Pilipaka, p. J. Kłysz.

Uczniowie wykonywali również prace związane z patronem z wykorzystaniem komputerów (opiekun p. C. Słońska)

Specjalny występ przygotował również chór szkolny (p. B. Krzesaj)

Na szkolnej stronie internetowej zamieszczono test wiedzy o Armii Krajowej (p. M. Karakow) Co wiesz o Armii Krajowej?


Przebieg Dnia Patrona.


Obchody Dnia Patrona rozpoczęły się od uroczystego przemarszu społeczności szkolnej do kościoła w Prusach. Msza Święta w intencji Bohaterów Armii Krajowej miała bardzo uroczysty przebieg.Ksiądz Krzysztof Romaniuk rozpoczął od poproszenia kapitana Józefa Oleksiewicza o wprowadzenie szkolnych sztandarów. 

Od 2012_03_01 Dzień Patrona Bohaterowie AK

Oprawę muzyczną stworzyli uczniowie ZSP Prusy pod opieką p. M. Banaszczyk oraz p. K. Bazal a wspomagał ich organista p. J. Kowalczyk.
Od 2012_03_01 Dzień Patrona Bohaterowie AK

Homilia dotyczyła roli wartości w życiu człowieka. Ksiądz K. Romaniuk wielokrotnie nawiązywał do ideałów którym służyli Bohaterowie Armii Krajowej, do nieprzemijających wartości jakimi jest służba Ojczyźnie i życie w zgodzie z własnym sumieniem. Niezłomność Bohaterów, która sprawia, że czasami milczeli aby być wymownym, odchodzili by pozostać, ginęli by żyć wiecznie.  

Po Mszy Św. Piotr Kaczmarek oraz Magdalena Gondowicz poprowadzili apel poległych, który spowodował, że wiele oczu się zaszkliło ze wzruszenia. 
Od 2012_03_01 Dzień Patrona Bohaterowie AK


Po wyjściu z kościoła udaliśmy się pod pomnik, gdzie minutą ciszy uczciliśmy pamięć żołnierzy, którzy polegli walcząc o Wolną Polskę. Przedstawiciele uczniów złożyli pod pomnikiem kwiaty i zapalili znicze. Sformowaliśmy szyk i pod sztandarami udaliśmy się do szkoły.
Od 2012_03_01 Dzień Patrona Bohaterowie AK


Apel w szkole rozpoczęło uroczyste wprowadzenie pocztów sztandarowych, odśpiewanie hymnu narodowego. Podczas niezwykle interesującej części artystycznej uczniowie (pod kierunkiem p. K. Olędzkiej, p. J. Lech oraz p. M. Jędrzejewskiej) w formie ekspresywnej pantomimy  ukazali zmagania naszej ojczyzny o wolność, aż do jej odzyskania. 
Od 2012_03_01 Dzień Patrona Bohaterowie AK

Od 2012_03_01 Dzień Patrona Bohaterowie AK

Końcowym akcentem występu uczniów było wykonanie utworu Marka Grechuty - Wolność (z płyty 10 Ważnych słów), do występu włączono widzów i zaproszonych gości. 
Od 2012_03_01 Dzień Patrona Bohaterowie AK


Kolejnym punktem programu było wykonanie zwycięskich piosenek patriotycznych przez uczniów klasy IVa SP oraz 3a GIM. 
Od 2012_03_01 Dzień Patrona Bohaterowie AK


Od 2012_03_01 Dzień Patrona Bohaterowie AK

Następnie głos zabrał dyrektor ZSP Prusy p. Jacek Matusiewicz. Dyrektor powitał zebranych: ks. proboszcza parafii w Prusach Krzysztofa Romaniuk, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, wójta Gminy Kondratowice Wojciecha Bochnaka, kapitana Józefa Oleksiewicza, fundatorów sztandarów, emerytowanych pracowników szkoły w Prusach, rodziców, uczniów i pracowników ZSP w Prusach. 
Od 2012_03_01 Dzień Patrona Bohaterowie AK

Następnie dyrektor przekazał zebranym radosną informację o tym, że ZSP w Prusach został dzień wcześniej odznaczony medalem Pro Patria, za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Dyrektor przedstawił symbolikę odznaczenia oraz znaczenie tego wyróżnienia dla społeczności szkolnej. Podkreślił, że odznaczenie jest nie tylko zaszczytem ale przede wszystkim zobowiązaniem do wierności ideom naszych patronów - Bohaterów Armii Krajowej. Wystąpienie zakończył słowami Chwała Bohaterom Armii Krajowej! Głos zabrali również goście: wójt Gminy Kondratowice p. Wojciech Bochnak,  ks. Krzysztof Romaniuk, kapitan Józef Oleksiewicz.

Apel zakończył się podniosłym akcentem - chór szkolny wykonał "Modlitwę Armii Krajowej". Wszyscy uczestnicy wstali i przyłączyli się do wykonania chóru.
Od 2012_03_01 Dzień Patrona Bohaterowie AK


Po części artystycznej uczniowie starszych klas uczestniczyli w prelekcji ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego na temat potrzeby kultywowania pamięci o ofiarach ludobójstwa Polaków na Wołyniu i Wschodniej Małopolsce. Ks. Tadeusz Isakowicz -Zaleski podkreślił wagę pracy szkół w zakresie dokumentowania wiedzy o Kresach, wiedzy którą mają dziadkowie i babcie, wiedzy która należy utrwalić by nie odeszła wraz ludźmi, którzy jeszcze pamiętają tamte czasy. Zachęcił nauczycieli i uczniów do podjęcia działań w tym zakresie.
Od 2012_03_01 Dzień Patrona Bohaterowie AK
Prelekcja zakończyła część oficjalną Dzień Patrona. Zaproszeni goście po części oficjalnej spotkali się na poczęstunku (ciasto, herbata i kawa) podczas którego mogli się wymienić wrażeniami z minionego dnia. Usłyszeliśmy bardzo wiele ciepłych słów na temat obchodów Dnia Patrona w ZSP w Prusach.


Galeria wszystkich zdjęć - pokaz slajdów
Comments