Patron‎ > ‎

Dzień Patrona - 16 II 2018 r.

27 września 1939 – powołanie Służby Zwycięstwu Polski,
13 listopada 1939 – rozkazem Naczelnego Wodza powstaje Związek Walki Zbrojnej, opierający się na strukturach SZP.
14 lutego 1942 – przemianowanie rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego ZWZ na Armię Krajową.

16 II 2018 r. obchodziliśmy Dzień Naszego Patrona - Bohaterów Armii Krajowej

    Tego dnia wszyscy uczniowie przyszli do szkoły w strojach galowych. Wszystkie gazetki klasowe i wystrój korytarzy wiązały się z naszym patronem. W klasach edukacji wczesnoszkolnej dzieci wysłuchały recytacji wierszy patriotycznych, obejrzały film "Warszawskie dzieci" oraz wzięły udział w zajęciach plastycznych "Dzieci w walce o wolność". Uczniowie starszych klas wzięli udział w konkursie wiedzy o bohaterach Armii Krajowej. Delegacje klas i poczty sztandarowe złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem poświęconym żołnierzom poległym za Ojczyznę. Pamięć bohaterów uczczono minutą ciszy.

   


Uroczystą akademię zaszczycili swoją obecnością nasi goście. Przybyli między innymi major J. Oleksiewicz, ks. Krzysztof Romaniuk, przedstawiciele Rady Gminy Kondratowice p. M. Karakow i p. Cz. Grzelka, Radę Rodziców reprezentowała p. Annemarie von Kap- herr. 

  

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów i hymnu. Głos zabrał dyrektor szkoły. W krótkim wystąpieniu przypomniał ile ofiar pochłonęła wojna. Podkreślił, że dwa zbrodnicze systemy (hitlerowski i stalinowski) oparte były na tej samej podstawie, na wykluczaniu. W przypadku hitlerowskich Niemiec odbierano prawo do człowieczeństwa z powodu rasy lub narodowości, a w stalinowskiej Rosji ze względu na pochodzenie społeczne i religię. Dyrektor zaapelował do uczniów, by nigdy nie wierzyli tym, którzy wzywają, do wykluczenia ze społeczeństwa jakichś grup ludzi z powodu ich rasy, narodowości, religii, pochodzenia czy też poglądów.
Następnie, po wyprowadzeniu sztandarów zebrani obejrzeli występ uczniów. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas czwartych i siódmych szkoły podstawowej (pod kierunkiem swoich wychowawców: p. M. Karakow, p. M. Gargulińskiej, p. Beaty Cichy, p. M. Dazia, przy wsparciu p. M. Jędrzejewskiej). Przedstawienie uczniów zebrało burzę braw. Gratulujemy!

   

   

Po przedstawieniu p. M. Gargulińska przedstawiła wyniki konkursu wiedzy o patronie. Zwyciężyła klasa 3b gimnazjum a drugie i trzecie miejsce zajęły klasy siódme. 

    

Głos zabrał ks. Krzysztof Romaniuk i p. major Józef Oleksiewicz.  Pan major otrzymał od uczniów wiązankę kwiatów.
  

Jeszcze raz dziękujemy występującym uczniom.


Comments