Patron‎ > ‎

Dzień Patrona 13 II 2015

13 II 2015 Dzień Naszego Patrona - Bohaterów Armii Krajowej

Kalendarium:

27 września 1939 – powołanie Służby Zwycięstwu Polski,

13 listopada 1939 – rozkazem Naczelnego Wodza powstaje Związek Walki Zbrojnej, opierający się na strukturach SZP.

14 lutego 1942 – przemianowanie rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego ZWZ na Armię Krajową.  


Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.40. Do szkoły przybyli liczni goście: wójt gminy p. Wojciech Bochnak, przewodniczący Rady Gminy p. Tadeusz Woszczak, p. kapitan Józefa Oleksiewicz, ks. proboszcz Krzysztof Romaniuk, radni, sołtysi, kierownicy jednostek administracyjnych, emerytowani pracownicy szkoły i inni mieszkańcy gminy.  Uroczyście wprowadzono sztandary. Dyrektor skierował kilka słów do młodzieży - mówił czego możemy nauczyć się od naszych patronów oraz jakie znaczenie w historii Polski ma data 14 II 1942 roku. 

Bardzo ciekawa była część artystyczna. Miała charakter montażu muzyczno-pantomimicznego. Ważne zdarzenia z historii przedstawiono w niej w sposób symboliczny i odwołujący się do emocji widzów.  

   

     

Całość przygotowań należała do klas czwartych SP i pierwszych gimnazjum. Serdecznie podziękowania należą się nie tylko uczniom. Wielką pomocą służyły im nauczycielki. Konkursy wiedzowe i plastyczne przeprowadziły p. M. Gargulińska oraz p. B. Cichy. Przedstawienie zostało przygotowane pod opieką p. K. Olędzkiej i  p. M. Karakow (pomagały im p. J. Lech, p. A. Pilipaka oraz p. M. Jędrzejewska). Wielkie podziękowania należą się też p. Jerzemu Ogonowskiemu.Po zakończeniu części artystycznej ogłoszono wyniki przeprowadzonych konkursów a następnie głos zabrali nasi goście: Wójt Gminy,  p. kapitan Józef Oleksiewicz oraz ks. Krzysztof Romaniuk.  

    

  


Następnie udaliśmy się pod pomnik przed kościołem. Uczciliśmy tam pamięć Żołnierzy poległych za Ojczyznę. Jakub pięknie odczytał Apel Poległych, delegacje złożyły wiązanki kwiatów, zapalono znicze. Po powrocie do szkoły goście mogli złożyć wpisy w Księdze Pamiątkowej

  

  Korytarze i wszystkie klasy miały w tym dniu odświętny wystrój - wystrój związany z Bohaterami Armii Krajowej.


Comments