Patron‎ > ‎

Dzień Patrona 1 III 2013

Przygotowania

Uczniowie i wychowawcy długo przygotowywali się do Dnia Patrona - Bohaterów Armii Krajowej. Wszystkie klasy zyskały odświętny wystrój - pojawiły się gazetki ścienne i wystawy związane z wybranymi przykładami żołnierzy AK ze szczególnym uwzględnieniem Żołnierzy Niezłomnych.


Wystrój dolnego korytarza                                                                            Wystawa na górnym korytarzuPowstała Izba Pamięci, w której  zgromadzono mundury różnych formacji wojskowych z czasów wojny i współczesnych, dokumenty, legitymacje oraz przedmioty, które znaleziono (w kuli pod krzyżem) podczas remontu wieży kościoła w Prusach. Wprawdzie brakuje nam mebli i wyposażenia ale od teraz możemy gromadzić w izbie pamięci wszelkie pamiątki związane z naszym patronem - Bohaterami Armii Krajowej. Liczymy na odzew naszej społeczności w tym zakresie.

 
 
 
 
 
 

Izba Pamięci

Przebieg dnia

Na pierwszej lekcji przeprowadzono w klasach rozmowy o wybranych patronach. Podczas kolejnych dwóch lekcji w sześciu salach odbyły się projekcje filmów (różnych ale związanych z naszym zbiorowym patronem). Np. uczniowie klas drugich gimnazjum obejrzeli film "INKA 1946 - Ja jedna zginę". Ten poruszający film przybliżył młodzieży jedną z bohaterek - sanitariuszkę V Wileńskiej Brygady AK Danutę Siedzikowską. 


Kadr z filmu "INKA 1946 - Ja jedna zginę"


O 10.30 rozpoczęła się część artystyczna którą przygotowali uczniowie obu naszych szkół (pomagały im panie K. Olędzka, M. Karakow, A. Pilipaka, J. Lech, M. Jędrzejewska, H. Mularska). Przed spektaklem przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum wprowadziła poczty sztandarowe.
Wprowadzenie pocztów

Następnie głos zabrał dyrektor ZSP w Prusach p. Jacek Matusiewicz, który przywitał gości.  Dyrektor zwrócił się do młodzieży przypominając miedzy innymi, że kiedy nasze szkoły otrzymały imię Bohaterów Armii Krajowej przyjęliśmy na siebie pewne zobowiązania, by żyć w zgodzie z ideami głoszonymi przez naszych patronów, by służyć Ojczyźnie sumienną nauką i pracą . Głos zabrali również zaproszeni goście: ks. proboszcz Krzysztof Romaniuk, Wójt Gminy Kondratowice p. Wojciech Bochnak, Przewodniczący Rady Gminy Kondratowice p. Aleksander Skorupski, Prezes ŚZŻAK oddział Strzelin kapitan Józef Oleksiewicz.
 
 
 
 


Po przemówieniach gości sztandary zostały wyprowadzone


Rozpoczęła się część artystyczna. Symbolicznie przedstawiono koleje losu Żołnierzy Wyklętych, wybuch wojny, walki partyzanckie, terror stalinowskich więzień aż do Victorii, którą były narodziny ruchu obywatelskiego Solidarność. Uczennica Weronika Zarzycka przygotowała filmowy sondaż na temat współczesnego rozumienia pojęcia patriotyzmu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Po zakończeniu części artystycznej poczty sztandarowe, goście oraz delegacje klas przemaszerowały pod pomnik upamiętniający Żołnierzy poległych za Ojczyznę (przed kościołem w Prusach). Minutą ciszy uczciliśmy Ich pamięć, zmówiliśmy modlitwę, pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
 
 
 
 
 
 

Po powrocie nasi dostojni goście zwiedzali Izbę Pamięci, mogli wpisać się go księgi pamiątkowej. Zwieńczeniem dnia było spotkanie przy kawie i  "patriotycznym" torcie.
 
 
 
 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do podniosłego charakteru naszego święta. 

Pełna galeria zdjęć poniżej 
Comments