Patron‎ > ‎

Medal Pro Patria

29 lutego 2012 Zespół Szkół Publicznych w Prusach został odznaczony medalem Pro Patria. Stało się to podczas uroczystości obchodów piątej rocznicy powstania Dolnośląskiej Rodziny Szkół Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej. Uroczystość odbyła się w Oleśnicy.


Medal jest nadawany przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych.

Na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Heraldyczną przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji regulaminu nadawania Medalu „Pro Patria”, mogą być nim honorowane osoby (fizyczne oraz prawne) szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Medal jest zaszczytem ale również i zobowiązaniem do kultywowania pamięci bohaterów, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce.
Medal „Pro Patria” ma formę metalowego krążka o średnicy 36 mm, fakturowanego, srebrzonego i oksydowanego. Na awersie, w centralnym miejscu umieszczono wizerunek stylizowanego orła Rzeczypospolitej z przełomu XVII i XVIII wieku. Orzeł oparty jest po lewej stronie o kosę bojową, a po prawej o szablę polską, wzór 1921/22. 
Na rewersie natomiast znajduje się napis „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”. W centralnej części medalu umieszczony został dwuwyrazowy napis: „Pro Patria”, a pod nim poziomo daty: „1768” i „1989”. Są to daty Konfederacji Barskiej oraz roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Pod datami umieszczono także układ gałązek – po lewej stronie z liśćmi dębowymi symbolizującymi cnotę, odwagę, chwałę, wytrzymałość, moc i siłę, a po prawej stronie wawrzyn, który uosabia zwycięstwo, czyn bohaterski, chwałę i zaszczyt. Dodatkowo, centralnie pod napisem „Pro Patria” umieszczono odwzorowanie krzyża pochodzące z jednolitego wzoru chorągwi piechoty i sztandarów jazdy, ustalonego w 1919 r. Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 38 mm z centralnie umieszczonym paskiem ciemnogranatowym szerokości 10 mm i dwoma pąsowymi paskami o szerokości 10 mm przedzielonymi srebrzystymi prążkami o szerokości 2 mm i prążkami czarnymi o szerokości 2 mm na obydwu brzegach wstążki.
 
Moment w którym medal Pro Patria jest przypinany do sztandaru Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach.


Wychowanie patriotyczne jest podstawą programu wychowawczego Zespołu Szkół Publicznych w Prusach.

Corocznie, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kondratowicach oraz parafią pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Prusach, ZSP Prusy organizuje  dla społeczności lokalnej uroczyste obchody polskich świąt narodowych. Centralnym punktem tych obchodów są apele i akademie przygotowane przez uczniów ZSP Prusy. Uroczystościom tym towarzyszą również inne działania podejmowane już w samej szkole np.:

·         konkursy wiedzy o polskich symbolach i świętach narodowych,

·         konkursy piosenek patriotycznych,

·         konkursy plastyczne, np. „ Polska biało czerwona”,

·         konkursy komputerowe, np. „ Moja mała Ojczyzna”,

·         biegi uliczne „ Ku niepodległej”,

·         projekcje filmów o tematyce historycznej,

·         fora młodzieżowe (z udziałem przedstawicieli innych szkół)

·         wystawy (w tym we współpracy z IPN)

·         prelekcje pracowników naukowych IPN

Z okazji rocznic upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, uczniowie przygotowują również okolicznościowe wydania gazetek szkolnych, w których publikują swoje teksty poświęcone przeszłości narodu polskiego oraz  wiersze o tematyce patriotycznej. Organizowane są ponadto  fora dyskusyjne z udziałem przedstawicieli władz lokalnych oraz uczniów ze szkół powiatu strzelińskiego.

W ramach lekcji historii, języka polskiego oraz kół zainteresowań uczniowie spotykają się z ciekawymi ludźmi, tj. Sybirakami, byłymi żołnierzami AK, więźniami obozów koncentracyjnych oraz osobami zasłużonymi dla lokalnej społeczności. Uczniowie korzystają również z ciekawych  publikacji Instytutu Pamięci Narodowej oraz biuletynów ŚZŻAK  dostępnych w szkolnej bibliotece.

Uczniowie uczestniczą w wycieczkach, które mają na celu przybliżenie znaczenia miejsc związanych z przełomowymi wydarzeniami z historii kraju i regionu, np.:

§  do Poznania- kolebki państwowości polskiej

§  do Krakowa- stolicy polskiej kultury i nauki

§  do Wrocławia- stolicy Dolnego Śląska

§  do Muzeum Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu

§  w góry Świętokrzyskie- szlakiem żołnierzy Armii Krajowej

Tradycją ZSP w Prusach stały się wyjazdy uczniów kończących gimnazjum na wycieczkę do Warszawy, śladami bohaterów Armii Krajowej.

Społeczność szkolna współpracuje również ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Dzięki tej współpracy uczniowie brali udział w ogólnopolskim programie „Opowiem Ci o wolnej Polsce”- czyli poznawaniu historii z bezpośrednich relacji świadków wydarzeń. Wieloletnia współpraca z żołnierzami AK oraz mocny nacisk na wychowanie patriotyczne zaowocowały tym, że obie szkoły wchodzące w skład ZSP w Prusach przyjęły zaszczytne imię Bohaterów Armii Krajowej. W 2010 roku społeczność lokalna doceniając pracę szkoły ufundowała obu szkołom sztandary. Od tej pory sztandary towarzyszą naszym uczniom podczas ważnych uroczystości szkolnych i państwowych. ZSP w Prusach we współpracy  z kombatantami oraz władzami gminy doprowadził do ufundowania obelisku z tablicą upamiętniającą sześćdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uczniowie ZSP Prusy otoczyli pomnik i jego sąsiedztwo szczególną opieką.j


Comments