Patron‎ > ‎

Nadanie sztandarów

27 WRZEŚNIA 2010 - NADANIE SZTANDARÓW

Fotografie z uroczystości:

27 września 2010 nadanie sztandarów

26-09-2010

 

Filmy z uroczystości nadania sztandarów:

Nadanie sztandarów ZSP Prusy Cz. 1 Poświęcenie sztandarów w kościele w Prusach
 Nadanie sztandarów ZSP Prusy Cz. 2 Apel Poległych - Budynek szkoły w Prusach - tablica pamiątkowa
Nadanie sztandarów ZSP Prusy cz. 3 Powitanie - część oficjalna w szkole w Prusach
Nadanie sztandarów ZSP Prusy cz. 4 Fundatorzy, podpisanie aktu nadania sztandarów - część oficjalna
Nadanie sztandarów ZSP Prusy cz. 5 Przekazanie i prezentacja sztandarów. Wyprowadzenie pocztów.
Nadanie sztandarów ZSP Prusy cz. 6 Przemówienia naszych gości.
Nadanie sztandarów ZSP Prusy cz. 7. Przemówienia naszych gości.
Nadanie sztandarów ZSP Prusy cz. 8. Część artystyczna
Nadanie sztandarów ZSP Prusy cz. 9. Część artystyczna - występ najmłodszych dzieci
Nadanie sztandarów ZSP Prusy cz. 10. Sztandary pod tablicą pamiątkową, księga pamiątkowa

Relacja w prasie lokalnej              Informacja na stronach IPN

AKT NADANIA SZTANDARÓW

Niniejszym uroczystym aktem 
stanowimy  i przekazujemy 

Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej 
oraz Gimnazjum im. Bohaterów Armii Krajowej 
w Prusach.

 

ufundowane przez naszą społeczność

 

SZTANDARY

 

jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji,

jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków

wobec Ojczyzny i Narodu.

 

Chlubne tradycje obu szkół są powodem  
do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem 
do patriotycznej postawy i wzorowej nauki

 

Przemówienie dyrektora - CZĘŚĆ OFICJALNA UROCZYSTOŚCI

Szanowny Panie Pośle, Pani Kurator, Panie Wójcie, Żołnierze Armii Krajowej, Szanowni Goście, Koleżanki i Koledzy, Drogie Dzieci i Uczniowie!

Zespół Szkół Publicznych w Prusach powstał na podstawie uchwały Rady Gminy Kondratowice 1 września 2007 roku. Nieco ponad rok temu, 18 września uczestniczyliśmy w uroczystości nadania imienia szkole podstawowej oraz gimnazjum. Obie nasze szkoły noszą to samo, zaszczytne imię Bohaterów Armii Krajowej.

Dzisiaj, tu i teraz, w szkole w Prusach, uczestniczymy w kolejnym historycznym wydarzeniu jakim jest nadanie sztandarów naszym szkołom. Trudno wyobrazić sobie bardziej uroczysty dzień.
To nie przypadek, że nasze uroczystości odbywają się 27 września. Uchwałą Sejmu dzień ten został ustanowiony Dniem Polskiego Państwa Podziemnego.  Dokładnie 71 lat temu, w obliczu kapitulacji Warszawy, powstała pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa - Służba Zwycięstwu Polski. Wydarzenie to zapoczątkowało budowęPodziemnego Państwa Polskiego, fenomenu na skalę światową. Obok pionu wojskowego – trzystutysięcznej Armii Krajowej - i współpracujących z nią innych formacji Polski Walczącej, istotną rolę odegrał podziemny parlament - Rada Jedności Narodowej, a zwłaszcza działalność Delegatury Rządu na Kraj. Powstał niezwykle sprawny i skuteczny aparat Polskiego Państwa Podziemnego - od spraw wewnętrznych, poprzez tajną oświatę i kulturę, wymiar sprawiedliwości, aż po komórki przygotowujące akty legislacyjne dla przyszłego niepodległego państwa. Dlatego właśnie nasza wielka uroczystość odbywa się w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Kieruję wyrazy wdzięczności wobec wszystkich fundatorów naszych sztandarów. W imieniu całej społeczności szkolnej dziękuję za waszą hojność, za zrozumienie wagi wychowania młodego pokolenia, za docenianie naszej pracy. Dziękuję wszystkim członkom Komitetu Na Rzecz Nadania Sztandarów a szczególnie Przewodniczącej Komitetu p. Ewie Majewskiej i Honorowemu Patronowi Komitetu - p. Aleksandrowi Skorupskiemu. Dziękuję ks. Krzysztofowi Romaniukowi, za przeprowadzenie zbiórki w kościołach naszej parafii. Byliście państwo niezwykle skuteczni w swoich działaniach. Nadanie imienia naszym szkołom dało im tożsamość i wyraz. Samo przygotowanie do uroczystości nadania imienia spowodowało, że jesteśmy prawdziwą wspólnotą. Szkoła to uczniowie, rodzice, nauczyciele – szkoła to nie budynek, lecz społeczność – dziś jesteśmy wspólnotą. Od dziś Jednoczyć nas będzie także sztandar. To sztandarom jesteśmy tu dzisiaj razem. Społeczność szkolna i lokalna, znamienici goście przedstawiciele środowisk związanych z AK.Jesteśmy razem, bo sztandar zawsze łączył ludzi, a nie dzielił . Sztandar zawsze jednoczy. Sztandar jest wyrazem wspólnoty celów i marzeń. Szanowni Państwo – przepełnia mnie duma, szczęście lecz także obawa. Duma i szczęście, że społeczność lokalna i środowiska związane z Armią Krajową nadają naszym szkołom sztandary, że otrzymujemy największy symbol naszej szkoły. A obawa, czy zawsze będziemy godni nosić sztandary z podniesionym czołem. Sztandar, jest dla nas wielkim, zaszczytnym zobowiązaniem. Zobowiązaniem, by naszym codziennym życiem dawać świadectwo idei wypisanych na sztandarze, wartościom, które symbolizuje sztandar. Wierzę i ufam, że podołamy temu zobowiązaniu.

Podobnie jak dla  żołnierza w dawnej Polsce sztandar był symbolem Ojczyzny i jego względem niej obowiązków, tak i dla nas będzie symbolem naszej Małej Ojczyzny – symbolem szkoły, symbolem naszych dążeń i ideałów. Będzie nam towarzyszył w dni sukcesów i chwały, ale również w czasie żmudnego pokonywania trudności.

Drodzy uczniowie! Dewiza na sztandarze szkoły podstawowej brzmi:  Nauka Praca Patriotyzm. Właśnie poprzez wierność takim wartościom, możemy służyć naszej kochanej Ojczyźnie, dbając o swój rozwój, będąc pracowitymi, sumiennie podchodzącymi do swoich obowiązków, nie marnującymi danych nam talentów. Na sztandarze gimnazjum widnieją słowa prymasa Stefana Wyszyńskiego: Musicie ducha hartować, by móc jak orły przelatywać w przyszłość Ojczyzny. Ducha hartować – więc stawiać sobie wysokie wymagania, pracować nad sobą, nie poddawać się, niezłomnie dążyć do wytyczonych celów. Tylko te cechy, Kochani Uczniowie, pozwolą Wam i nam budować przyszłość Polski. Na obu sztandarach złotymi literami wyszyto imię Bohaterów Armii Krajowej. To oni są dla nas przykładem i niedoścignionym wzorem wiernej  służby ojczyźnie. Dzięki nim możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce.  Mam na dzieję, że te idee zawsze będą bliskie Wam, Drodzy Uczniowie, i nam, Waszym nauczycielom.

Uczniowie! Pamiętajcie, że nawet po latach, gdy już opuścicie mury tej szkoły, to swoim życiem będziecie świadczyć o wartościach, jakie nam przyświecają –będziecie wszak absolwentami szkoły im. Bohaterów Armii Krajowej! Imię i sztandar szkoły przetrwają lata, dziesięciolecia! Nawet kiedy nie będzie nas już wszystkich na świecie, to dzieci w Prusach wciąż będą chodziły do szkoły im. Bohaterów Armii Krajowej, a wartości wypisane na sztandarach i dla nich będą życiowym drogowskazem.

Szanowni Państwo – mam nadzieję, że zapamiętacie ten dzień, zapamiętacie  i przechowacie w waszych wspomnieniach i sercu na zawsze!                 Chwała Bohaterom Armii Krajowej!

Comments