Patron‎ > ‎

Pięciolecie nadania naszym szkołom imienia Bohaterów Armii Krajowej (26 IX 2014)

    26 września 2014 uroczyście obchodziliśmy pięciolecie nadania imienia naszym szkołom. Przygotowania do tej uroczystości trwały od początku roku. Zmieniał się wystrój klas i korytarzy szkolnych. Gromadziliśmy eksponaty do Izby Pamięci. Szkoła została gruntownie odnowiona. W przeddzień pięciolecia nadania imienia gościliśmy Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej.

   

    26 września 2014 o godz 10 kolumna złożona z orkiestry, kompanii reprezentacyjnej WP, pocztów sztandarowych, gości i uczniów wyruszyła na uroczystą mszę świętą do kościoła w Prusach. Mszę w intencji Bohaterów Armii Krajowej celebrowali ks. dziekan Stanisław Włodarski, ks. Krzysztof Romaniuk oraz ks. Antoni Drwiła (pomagał im alumn, absolwent naszej szkoły, Rafał Michaelis). Na początku mszy świętej nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru Wojska Polskiego. Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu sprawiła, że msza miała niezwykle uroczysty charakter. Homilię, której centralnym punktem byli nasi patroni, wygłosił ks. Krzysztof Romaniuk. 

  


    Po mszy świętej rozpoczęły się uroczystości pod pomnikiem, poświęconym Żołnierzom Poległym za Ojczyznę. Tę część obchodów prowadziła uczennica Wiktoria Brusiło. Na początku żołnierz z Kompanii Honorowej X Pułku Dowodzenia z Wrocławia Leśnicy odczytał Apel Pamięci.  Bezpośrednio po apelu zabrzmiała salwa honorowa. Wiktoria poprosiła delegacje o przygotowanie się do złożenia kwiatów pod pomnikiem. Kwiaty złożyli przedstawiciele uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Prusach, przedstawiciele weteranów Armii Krajowej, przedstawiciel Związku Inwalidów Wojennych oraz Wójt Gminy Kondratowice. Po złożeniu kwiatów Orkiestra zagrała Ciszę.
  

  


    Następnie zebrani udali się do szkoły w Prusach. Uczniowie przeszli na salę gimnastyczną (wystrój sali przygotowali uczniowie pod opieka p. A. Pilipaki i p. M. Jędrzejewskiej), natomiast delegacje klas, goście, sztandary i orkiestra udali się na górny korytarz szkoły, gdzie rozpoczęło się uroczyste otwarcie Izby Pamięci. Dyrektor szkoły w krótkich słowach przypomniał genezę powstania izby oraz poinformował, że bieżącą ekspozycję przygotowali uczniowie pod kierunkiem p. K. Olędzkiej oraz p. M. Karakow. Następnie dyrektor poprosił kapitana Józefa Oleksiewicza, prezesa ŚZŻAK oddział Strzelin, o otwarcie izby. Pan kapitan, po otworzeniu izby, nie kryjąc wzruszenia skierował kilka ciepłych słów do młodzieży. Następnie wszyscy obecni na naszej uroczystości księża poświęcili Izbę Pamięci. Ks. Krzysztof Romaniuk, życzył przyszłym pokoleniom, by nie musiały już takich izb otwierać.
   


Kolejnym etapem obchodów były uroczystości na sali gimnastycznej. Obchody na sali przeprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Emilia  Jędrzejewska. Po uroczystym wprowadzeniu sztandarów i sztandaru Wojska Polskiego uczniowie odnowili rotę ślubowania, powtarzając za dyr. szkoły słowa:
My uczniowie szkoły im. Bohaterów Armii Krajowej ślubujemy:
1. Dążyć do doskonałości. 
2. Zdobywać wiedzę. 
3. Przezwyciężać słabości 
4. Kochać Ojczyznę.
5. Oddawać cześć naszym sztandarom 
6. Głosić chwałę - Bohaterów Armii Krajowej. 
7. Dbać o dobre imię Szkoły. 

  


Dla podkreślenia rangi ślubowania Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu wykonała 3 utwory o charakterze patriotycznym. Ze względu na owacje publiczności po występie orkiestry, dyrektor szkoły poprosił kapelmistrza o bis. Tym razem utwór miał charakter bardziej rozrywkowy ("Prawy do lewego") a publiczność "szalała".  Po brawurowym występie orkiestry, zgodnie z ceremoniałem wojskowym,  nastąpiło wyprowadzenie sztandaru Wojska Polskiego i pozostałych sztandarów. Wraz z nimi wyszła również orkiestra.

  


Prowadząca poprosiła o zabranie głosu dyrektora ZSP w Prusach p. Jacka Matusiewicza, który przypominał najważniejsze zdarzenia z ostaniach pięciu lat:
 • 18 września 2009 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Bohaterów Armii Krajowej naszym szkołom.
 • Niemal natychmiast po nadaniu imienia zawiązał się Komitet na Rzecz Nadania Sztandarów naszym szkołom.
 • Skuteczne działania Komitetu i szeroki odzew naszej społeczności sprawiły, że już w kolejnym roku 27 września 2010 odbyła się uroczystość nadania sztandarów.
 • Niespełna rok później 18 maja 2011 zostaliśmy przyjęci do Dolnośląskiej Rodziny Szkół imienia Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej.
 • 9 lutego 2012, za szczególnie zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, Zespół Szkół Publicznych w Prusach został odznaczony medalem Pro Patria.
Dyrektor podkreślił, że uroczystość odbywa się w przeddzień Dnia Polskiego Państwa Podziemnego oraz przypomniał młodzieży i dzieciom symbolikę szkolnych sztandarów.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Kondratowice pan Wojciech Bochnak, który przypomniał, jak wyglądał proces wyłaniania patrona oraz podkreślił wpływ osoby kapitana Józefa Oleksiewicza na decyzje podjęte przez społeczność szkolną.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej przypomniała jakie działania związane z patronem podejmuje społeczność szkolna:
  • Corocznie w sposób bardzo uroczysty obchodzony jest w szkole Dzień Patrona. W uroczystościach uczestniczą nie tylko uczniowie ale również społeczność naszej gminy.
  • Tradycją naszej gminy stało się, że święta państwowe wiążą się ze zorganizowaniem przez Zespół Szkół Publicznych w Prusach uroczystości dla społeczności lokalnej.
  • Współpracujemy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Pan  kapitan Józef Oleksiewicz - prezes oddziału w Strzelinie, jest w naszej szkole częstym gościem.
  • Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konferencjach i konkursach, które organizowane są w ramach Dolnośląskiej Rodziny Szkół Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowe.  Możemy spotykać się z uczniami innych szkół noszących imię Armii Krajowej.
  • Dzięki tej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu uczestniczyliśmy w prelekcjach, oglądaliśmy ciekawe wystawy, moje koleżanki i koledzy brali udział w wycieczkach śladami Armii Krajowej.
  • Corocznie bierzemy udział w „Nocy z filmem historycznym”, wymieniamy się naszymi spostrzeżeniami koleżankami i kolegami z innych szkół.
  • Wiemy skąd pochodzą nasi przodkowie. Szkoła organizuje spotkania kresowe. Uczniowie realizują projekty związane z naszymi korzeniami. Bierzemy udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Nasi uczniowie dbają o cmentarz w dawnym województwie tarnopolskim.
  • Pomagamy gromadzić eksponaty do Izby Pamięci.
  • Corocznie gimnazjaliści wyjeżdżają na wycieczkę do Warszawy lub Krakowa. Przewodnim motywem tych wyjazdów jest nasz patron – Bohaterowie Armii Krajowej.
  • Poczty sztandarowe towarzyszą nam podczas uroczystości szkolnych oraz świąt państwowych. 
  •   
    Miłym akcentem było wręczenie nagród w konkursie na scenariusz lekcji "Rocznice 2014". Nagrody wręczyli p. Sylwia Krzyżanowska (przedstawiciel IPN) oraz p. Dorota Rasała- Świtoń (reprezentujące Dolnośląską Rodzinę Szkół im. AK i Bohaterów AK):
I Miejsce - Magdalena Duda z I LO im. Armii Krajowej w Miliczu za scenariusz lekcji historii dla klas 1-3 w szkoły średniej  "Pamiętamy o ważnych datach roku 2014 - 70 rocznica powstania warszawskiego"
II Miejsce - Artur Bilski ze SP nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu za scenariusz zajęć dla kl. VI lub Klubu Historycznego "Powstanie Warszawskie jednym  z najważniejszych aktów polskiego czynu zbrojnego"
III Miejsce – Beata Woroniecka z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie za scenariusz lekcji historii w gimnazjum "Sierpniowe niebo w blasku promieni ..."

Następnie zebrani obejrzeli program artystyczny. Pierwszą część programu przygotowali uczniowie z klas starszych (pod kierunkiem p. Marzeny Gargulińskiej, p. B. Sikory, p. Małgorzaty Banaszczyk oraz p. Krystyny Bazal). Drugą część programu artystycznego wykonali najmłodsi uczniowie naszej szkoły, z pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej (pod kierunkiem p. MArioli Litwin oraz Danuty Ryby). Dzieci dały wspaniałe przedstawienie.
  

  

  


Po programie artystycznym dyrektor poprosił o zabranie głosu Zarząd Dolnośląskiej Rodziny Szkół im AK i Bohaterów AK, p. Aleksandara Skorupskiego (przewodniczącego Rady Gminy Kondratowice), p. Wojciecha Trębacza (przedstawiciel IPN we Wrocławiu) p. M. Początek (dyr. Zespołu Szkół w Łagiewnikach). Przyjęliśmy również liczne gratulacje, książki dla społeczności szkolnej, listy gratulacyjne. Po zakończeniu części oficjalnej goście zostali zaproszeni do zwiedzania Izby Pamięci oraz składania wpisów w Księdze Pamiątkowej. Był też czas na rozmowy przy kawie i cieście.
     


Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli wkład w organizacje naszego święta:
 • Komenda Garnizonu Wrocław
 • Kompania Honorowa X Pułku Dowodzenia Wrocław Leśnica
 • Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia
 • Wójt Gminy Kondratowice
 • Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kondratowicach
 • Świetlice wiejskie w Rakowicach i Prusach
 • Rada Rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Prusach
Dziękujemy przybyłym pocztom sztandarowym:
 • Sztandar Wojska Polskiego X Pułk Dowodzenia Wrocław Leśnica
 • Sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oddział Dolnośląski
 • Sztandar Szkoły Podstawowej nr 23 im. Generała Stefana Grota Roweckiego
 • Sztandar Gimnazjum im. Armii Krajowej w Lubiążu
 • Sztandar Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w StrzelinieComments