Nauczyciele‎ > ‎

Biblioteka w Prusach

GODZINY PRACY   

Wolne Lektury


  LIST DO RODZICÓW  „Czytanie jest ważne”


 

                STATYSTYKA CZYTELNICZA
                             I półrocze roku szk. 2016/2017

Klasa/szkoła podstawowa

 

 

IV a

 

 

IV b

 

 

V

 

 

VI a

 

 

VI b

 

 

 

Ilość wypożyczeń

 

30

 

 

8

 

34

 

25

 

36

 

 

Średnia na ucznia
w klasie

 

1,7

 

 

0,5

 

1,2

 

1,6

 

 

2,5

 

 

 

Miejsce w szkole

 

II.

 

V  .

 

IV.

 

III.

 

I.

 

 

Klasa/ gimnazjum

 

I a

 

I b

 

II a

 

II b

 

III a

 

III b

 

Ilość wypożyczeń

 

38

 

56

 

42

 

23

 

27

 

22

 

Średnia na ucznia
w klasie

 

1,9

 

2,95

 

2

 

1,15

 

1,23

 

1

 

Miejsce w szkole

 

III.

 

I.

 

II.

 

V.

 

IV.

 

VI.

 

Wypożyczenia uczniów

szkoła podstawowa

 

     133

 

 

 

Wypożyczenia uczniów

gimnazjum

 

 

 

    208

 

 

                                        

 W naszej bibliotece dostępna jest edukacyjna  gra planszowa pod nazwą „Partycypolis”

Gra powstała w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego SPPW.

Adresowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Grze towarzyszy również strona internetowa www.partycypolis.projektyobywatelskie.pl prezentująca projekty zrealizowane w ramach Funduszu (na stronę przekierowują QR kody zamieszczone na rewersie kart gry).

Celem gry jest uświadomienie młodym graczom korzyści wynikających z aktywnego uczestniczenia w życiu swoich społeczności.

Gra "Partycypolis"zachęca młodych graczy do aktywności obywatelskich i prezentuje wykorzystanie funduszy Unijnych. Gra ma jeszcze jedno zadanie – obudzić w młodych ludziach zaangażowanie, poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za swoje otoczenie i potrzebę partycypacji we współtworzeniu demokracji. Twórcy  w grze opowiadają  o projektach zrealizowanych ze środków unijnych: za pomocą charakterystycznych ilustracji i tekstów.

Gracze wcielają się w działaczy społecznych. Korzystając z budżetów partycypacyjnych, wraz z poruszaniem się pionkami, realizują kolejne projekty w ich ramach. Organizują kursy, koncerty, wolontariaty. Mogą też podejmować współpracę z innymi graczami i pomagać sobie w podejmowanych przedsięwzięciach. Jest też opcja bardziej rywalizacyjna – kiedy dochodzi do walki o zdobycie funduszy na wybrany projekt.

 
                   STATYSTYKA CZYTELNICZA I półrocze roku szk. 2015/2016

Klasa/szkoła podstawowa

    IV

   V a

    V b

   VI a

VI b

 

 Ilość wypożyczeń

     47

    53

    171

   40

     56

 

Średnia na ucznia w klasie

     1,7

     3,3

    10,7

     2,4

    2,8

 

Miejsce w szkole

     V.

    II.

     I.

 IV.

    III.

 

Klasa/ gimnazjum

       I a

     I b

   II a

     II b

    III a

   III b

Ilość wypożyczeń

       47

     29

     19

     30

  25

     50

Średnia na ucznia w klasie

      2,2

    1,4

  0,7

  1,3

  1,8

 3,3

Miejsce w szkole

     II.

    IV.

    VI.

     V.

     III.

      I.

Wypożyczenia uczniów/szkoła podstawowa

     367

 

 

Wypożyczenia uczniów/gimnazjum

    200

 

 

Najlepsi czytelnicy

Miejsce
w szkole

Nazwisko i imię

 Klasa

Ilość książek

    I.

Laura Szczurkowska

     V b

         52

   II.

Cecylia von Kap-herr

    V b

         29

   III.

Małgorzata Skoczylas

     VI b

         25

           gimnazjum

  I .

Emila Molińska

   III b

           9

 II.

Wiktoria Cupek

    I a

          8

 

 

                        Wypożyczenia podręczników:

                             Kl. IV SP:   47

                             Kl. I a gimn.:  189

                                          Kl. I b gimn.:  189