Czytanie jest ważne - list do rodziców

 


                                                    Szanowni Rodzice

 

Czy wyobrażacie sobie Państwo życie w dzisiejszym świecie bez czytania, bez słowa pisanego? Zewsząd otaczają nas różnego rodzaju komunikaty, dźwiękowe, zapachowe, wzrokowe i te wymyślone przez człowieka – słowne. O ile te pierwsze jesteśmy w stanie rozpoznać zmysłami, o tyle słowne stają się zrozumiałe poprzez nabycie umiejętności czytania. Człowiek bowiem chciał zawsze przekazywać wiadomości w czasie i przestrzeni,
a właśnie  pisanie i czytanie umożliwiło mu to, po to człowiek  stworzył alfabet i wymyślił sposoby jego zapisywania.

Przez stulecia czytanie było umiejętnością wręcz magiczną, zarezerwowaną dla wtajemniczonych. W dzisiejszym świecie, zdominowanym przez różnorakie  media, mamy
do czynienia z powolną degradacją słowa pisanego. Pożytek i radość płynące z czytania zostały zepchnięte na margines. Tym ostrzej brzmią słowa pisarki Doroty Masłowskiej „Czytanie coraz bardziej staje się ekstrawagancją, przynależnością do elitarnego klubu”.

Nie trzeba Państwa przekonywać jak ważne jest czytanie dla młodego człowieka  
ale przypomnę, tylko podstawowe:

- czytanie pomaga zdobyć wiedzę, mądrość, wzbogaca język. Poprzez czytanie rośnie nasz poziom inteligencji, przyrasta nasza wiedza ogólna, przyswajamy nowe informacje, a te już posiadane rozwijamy i poszerzamy. Nasze słownictwo jest bogatsze, poznajemy nowe słowa, rozumiemy je i możemy ich swobodnie używać. Zauważalne jest ubożenie słownictwa młodych ludzi, chcą szybkich, zwięzłych informacji. Przeciętny Polak używa kilku tysięcy słów a zna ( rozumie) ok. 30000 podczas gdy bogactwo naszego języka obejmuje ok. 200 000 słów.

- czytanie uczy empatii i wrażliwości. Czytając możemy wspólnie z bohaterem przeżywać jego przygody, ale też i problemy, czytamy jak sobie poradził w trudnych momentach, jak rozwiązywał problemy, oswajamy się z myślą, że nie tylko my mamy problemy, że inni też je mają i starają się je rozwiązać, zmierzyć z trudnościami. Czytanie uczy wrażliwości, współczucia, tolerancji.

- czytanie kształtuje charakter, uczymy się odróżniać dobro i zło,

- czytanie odpręża, pomaga oderwać się od problemów świata codziennego,

- czytanie rozwija pamięć, ułatwia naukę, poprawia koncentrację, uczy myślenia,

- czytanie rozwija wyobraźnię. Oglądając film odbieramy narzucaną wizję reżysera, czytając możemy sami wyobrazić sobie świat opisany słowami.

 

To tylko niektóre, wybrane zalety czytania.

W dobie powszechnie obecnych w życiu komputerów i błyskawicznych przekazów informacji, książka może być dobrą alternatywą spędzania wolnego czasu oraz nauki nauki.
Nie wymaga dodatkowych nakładów - można ją wypożyczyć w bibliotece, szkolnej, publicznej lub miejskiej.

 

Kształtowanie młodego człowieka jest niezwykle trudne i wymaga współpracy domu rodzinnego, szkoły i różnych instytucji. Dlatego powstał Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Nasza szkoła włączyła się aktywnie w jego realizację. Otrzymaliśmy fundusze na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. Podjęliśmy różnorakie działania zmierzające do zaszczepienia w młodych ludziach chęci i potrzeby czytania. Jesteśmy
i będziemy wdzięczni za wsparcie z Państwa strony. Tylko wspólnymi działaniami osiągniemy zamierzony cel.  

                                                                             Marzena Jędrzejewska  bibliotekarz

 

Prusy, dnia 8 listopada 2017 r.
LIST DO RODZICÓW  „Czytanie jest ważne”


Szanowni Państwo,

          Wszyscy chcemy zapewnić naszym dzieciom dobrą przyszłość. Wykształcenie jest jednym z najlepszych sposobów aby to osiągnąć. 

W procesie kształcenia doniosłą rolę odgrywa czytanie. Na równi z pisaniem jest ono  podstawową umiejętnością współczesnego człowieka. Książka wspiera proces uczenia, od momentu kiedy pojawiła  się w historii ludzkości.

Pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce w domu rodzinnym. 
To właśnie rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci postaw i nawyku czytania. Rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom baśnie, bajki i wiersze, już w wiekach wcześniejszych. Jeszcze zanim dziecko zacznie mówić i czytać samodzielnie, powinno dobrze osłuchać  się 
z językiem ojczystym i zbudować jak największy zasób słów, które rozumie. Czytając dziecku codziennie można wiele zdziałać, bowiem czytanie to wspólnie spędzony czas, wzmacnianie więzi i wzajemnego zaufania.

Nabywanie umiejętności czytania jest procesem długim i rozwojowym. Dlatego z czasem to szkoła przejmuje część zadań związanych z utrwalaniem zamiłowania do książek. Dzięki współpracy domu i szkoły możemy wyrobić 
w dziecku nawyk regularnego sięgania po książki, możemy sprawić, że czytanie będzie dla niego czymś ważnym i kojarzyć będzie się z przyjemnym spędzaniem czasu. Starsze dzieci i dorastająca młodzież również potrzebują naszego wsparcia w tym zakresie, bowiem  potrzeby czytelnicze zmieniają się wraz z wiekiem dziecka. Im starsze dziecko, tym trudniejsze teksty, tym bogatsze słownictwo, tym więcej informacji do przyswojenia. W trudnym okresie dorastania na pierwszy plan wysuwa się proces kształtowania tożsamości, a odpowiednia lektura pomaga w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie i otaczającej nas rzeczywistości.

Szanowni Państwo, pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę potrzebę się nabywa. Dzieci, którym od najmłodszych lat czytamy 
i w których zaszczepimy miłość do książek, na pewno będą czytać 
w przyszłości. Czytelnictwo jest co prawda doświadczeniem wewnętrznym, osobistym ale jest także zjawiskiem społecznym, a książka odgrywa ważną rolę społeczną.


warto czytać  książki:

1.  Wspólne czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami 
a dzieckiem. Dziecko wsłuchane jest w głos rodzica, a bliski kontakt daje mu poczucie bezpieczeństwa.

2.  Książki rozwijają wyobraźnię dziecka. Po zakończeniu czytania możemy zapytać:Czy wiesz, co wydarzyło się później?

3.  Słuchanie bajek rozwija inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań i zachęca do samodzielnej nauki czytania.

4.  Książki wychowują. Jeżeli dobierzemy odpowiednią lekturę, dzieci będą utożsamiały się z książkowym bohaterem.

5.  Książki wyrabiają wrażliwość. Dziecięce problemy opisane w bajkach na pewno poruszą niejedno serduszko.

6.  Słuchanie książek odpręża i pozwala przyjemnie spędzić czas. 
W dziecięcym życiu są momenty, które dobra bajka, przeczytana ciepłym, modulowanym głosem, jest niezastąpiona.

7.  Książki rozwijają pasję kolekcjonerską. Wiele wydawnictw proponuje serie książeczek. Czekając na kolejne odcinki przygód bohatera, dziecko rozbudza w sobie ciekawość.

8.  Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku. Niektóre dzieci lubią słuchać ciągle tych samych bajek. Często może to być znak, że coś je nurtuje, niepokoi lub cieszy.

9.  Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest zrozumieć codzienne sprawy.

10.        Książki podpowiadają, jak porozumieć się z rówieśnikami 
i rodzeństwem. Kłótnia z kolegą, bratem czy siostrą to problem, ale 
w wielu książkach znajdują się opowieści, które pomogą dziecku sobie 
z nim poradzić.

 

Kto czyta :

- ma mniejsze problemy ze skupieniem uwagi,

- szybciej zapamiętuje nowe informacje,

- osiąga lepsze wyniki w nauce,

- ma mniej trudności z pisaniem prac na podany temat

- powiększa swój zasób słownictwa,

- umie poprawnie wyrażać swoje myśli i uczucia

- łatwiej kojarzy fakty,

- robi mniej błędów ortograficznych,

- ma mnóstwo tematów do rozmów,

- więcej wie,

  

Czytanie:

 - poprawia pamięć,

- ćwiczy mózg,

- wzbogaca słownictwo,

- uczy wyrażania uczuć,

- pomaga zrozumieć rzeczywistość,

- uczy rozumieć innych ludzi,

- dostarcza wiedzy,

- uczy przyswajania nowych wiadomości,

- ułatwia naukę,

- utrwala zasady ortografii,

- rozwija emocjonalnie,

- uczy empatii,

- poprawia koncentrację,

- uczy cierpliwości,

- przyspiesza rozwój mowy u  małych dzieci,

- rozwija umiejętności komunikacyjne.

Rady dla rodziców, którzy chcą, żeby ich dzieci czytały:

1. Rozmawiaj z dzieckiem.

2. Zawsze słuchaj, co dziecko ma Ci do powiedzenia.

3. Kup dziecku czasopismo przeznaczone dla jego wieku.

4. W księgarni wybieraj książki wspólnie z dzieckiem.

5. Wybierz się ze swoim dzieckiem do biblioteki.

6. Kontroluj, ile czasu dziecko spędza przed telewizorem czy komputerem.

7. Rozwiązuj z dzieckiem krzyżówki, rebusy, zagadki.

8. Zorganizujcie  wspólnie z dzieckiem  jego własną biblioteczkę.

9. Czytaj dziecku przynajmniej przez 10 minut dziennie np.  głośno na dobranoc.

10.  Czytaj sam – czytanie jest zaraźliwe, a dobry przykład działa bardziej niż  słowa.

11.        Komiksy, audiobooki i książki dostępne na stronach  Internetowych to również książki ( tylko w innej formie).

12.        Absolutnie nie zmuszaj dziecka do czytania, bo skutek może być odwrotny.


 

 

 


Comments