O naszej bibliotece

W naszej bibliotece udostępnianie zbiorów odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek, tzn. czytelnik sam wybiera interesującą go książkę.
Dlatego też książki ułożone są według określonych zasad – w systemie działowym, a w obrębie działów, na półkach – alfabetycznie, według nazwisk autorów książek.

Książki beletrystyczne czyli literatura piękna ( utwory pisane prozą) dla dzieci i młodzieży ułożone są w działach:

B – Baśnie, legendy, podania
Bw – Bajeczki i wierszyki
F – Powieści i opowiadania fantastyczne
H – Powieści i opowiadania historyczne
Ob – Powieści i opowiadania obyczajowe
C– Opowiadania dla dzieci
P – Powieści i opowiadania przygodowe, podróżnicze
Pd – Poezja, dramat
Prz – Powieści i opowiadania przyrodnicze
L - Lektury szkolne ( szkoła podstawowa i gimnazjum)
K - Komiksy

                 Książki popularnonaukowe, które poszerzają naszą wiedzę z różnych dziedzin np. biologia, chemia, fizyka, astronomia, historia, sport itd. ułożone są
                     w działach według UNIWERSALNEJ KLASYFIKACJI DZIESIĘTNEJ  ( UKD )

                                       0 – Dział ogólny
                                      
1 – Filozofia
                                      
2 – Religia. Religioznawstwo
                                      
3 – Nauki społeczne
                                      
4 – …………………( dział zarezerwowany)
                                      
5 – Matematyka. Nauki przyrodnicze
                                      
6 – Nauki stosowane. Medycyna. Technika. Rolnictwo
                                      
7 – Sztuka. Rozrywki. Sport
                                      
8 – Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna
                                      
9 – Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

                 Zatem, do dzieła!  Nie wiesz, co przeczytać, przeszukaj półki i wybierz książkę dla siebie. Jeśli masz kłopoty z odnalezieniem książki, potrzebujesz informacji zwróć się do bibliotekarza. 
                 Zawsze chętnie służy pomocą!

 

 

                               Z historii biblioteki szkolnej w Prusach

        Historia biblioteki rozpoczyna się po zakończeniu II wojny światowej razem z powstawaniem  szkoły w Prusach.
               „W dniu 22 września 1945 r. pierwszych 14 dzieci rozpoczęło naukę w  klasach od I do IV”[1] ( w czasie okupacji nauka była zabroniona
                  dlatego w klasie uczyły się dzieci w różnym wieku). Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Jan Piotrowicz.

                    „W maju 1946 r. szkoła otrzymała 42 egzemplarze książek
                       Inspektoratu Szkolnego. Przydzielone książki zapoczątkowały bibliotekę szkolną.”

                              Pierwsza książka w Księdze Inwentarzowej nr 1 zapisana została
                             dnia  21 maja 1946 r.  Była to „Katarynka” Bolesława Prusa.[1] pod red. E. Maleczyńskiej i S. Michalkiewicza, Strzelin: monografia geograficzno-historyczna miasta i powiatu, Wrocław Ossolineum, 1974, s. 234.

Comments