Ogłoszenia

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum

opublikowane: 20 wrz 2017, 04:01 przez ZSP Prusy

W piątek 22 września odbędą się wybory.
1. Każda klasa wybierze swojego przedstawiciela
2. Ogół uczniów wybierze jeden z kandydujących zarządów

Rywalizować będą dwie ekipy:
  • przew. Theresa von Kap-herr
  • zast. Oskar Muszyński
  • skarbnik Miłosz Piekara
  • sekretarz Paulina Jędrzejewska
  • przew. Izabela Grzegorzek
  • zast. Katarzyna Ossowska
  • skarbnik Paulina Pałka
  • sekretarz Zuzanna Ranosz

Wygra jedna! Powodzenia!

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego SP

opublikowane: 20 wrz 2017, 03:55 przez ZSP Prusy

Sposób przeprowadzenia wyborów został ustalony (relacja pod kreską). Do piątku do godz. 14.00 oczekujemy na zgłoszenia komitetów wyborczych (pełne składy zarządu) z podpisami min. 15 uczniów szkoły.

Wybory zostaną przeprowadzone w środę 27 IX 2017r. (rano będzie prezentacja kandydatów). Każda klasa wybierze swojego przedstawiciela do Rady SU i każdy uczeń odda głos na jeden z kandydujących zarządów. W ten sposób zostanie wyłoniona Rada Samorządu Uczniowskiego SP.W środę 20 IX 2017 Uczniowie klas 4-7 SP w głosowaniu powszechnym ustalili nową ordynację wyborczą do Rady Samorządu uczniowskiego


Głosowanie przeprowadziła komisja w składzieWeronika Brusiło, Sylwester Pietruszyński, Kornelia Zielińska, Alina Marynowska (pod opieką p. M. Jędrzejewskiej).

Wyniki głosowania:

Oddano 119 głosów

Głosów ważnych 118

Głosów nieważnych 1

Głosy na TAK 99

Głosy na NIE 19

Komisja stwierdza, że uczniowie poparli propozycje nowej ordynacji wyborczej.


20 IX 2017 - uczniowie klas 4-7 SP głosują w sprawie sposobu przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego

opublikowane: 19 wrz 2017, 04:40 przez Jacek Matusiewicz

W środę 20 IX 2017 na pierwszej lekcji odbędzie się apel. Podczas apelu ponownie zostanie przypomniana propozycja wyłaniania Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach. A propozycja w skrócie wygląda tak:


Po apelu odbędzie się głosowanie w klasach od 4 do 7 SP.
Głosowanie przeprowadzi komisja w składzie: Weronika Brusiło, Sylwester Pietruszyński, Kornelia Zielińska, Alina Marynowska (pod opieką p. M. Jędrzejewskiej).
Wybory - Samorządy Uczniowskie

opublikowane: 17 wrz 2017, 12:20 przez ZSP Prusy

Gimnazjum
Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Samorządu wraz z pełnym składem Zarządu odbywa się do wtorku do godz. 14.00
W piątek 22 IX 2017 odbędzie się apel podczas którego kandydaci będą się mogli zaprezentować a następnie zostaną przeprowadzone wybory Zarządu SU i Przedstawicieli klas.


Szkoła Podstawowa
W środę 20 IX 2017 odbędzie się tajne powszechne i demokratyczne głosowanie nad sposobem wybierania Rady Samorządu Szkolnego (propozycja ordynacji wyborczej została przedstawiona podczas apelu 15 IX 2017). Wybory (wg. ustalonej ordynacji) zostaną przeprowadzone w środę 27 IX 2017r.

Zasady przeprowadzania wyborów, które będą głosowane w środę:

I. WŁADZE SAMORZĄDU.

Pracami Samorządu Uczniowskiego kieruje Rada Samorządu Uczniowskiego.  W skład Rady wchodzą:

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Zarząd składa się z 4 uczniów:

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika.

2. Przedstawiciele Klas (po jednym z każdej klasy 4-8 SP)

II. Wybory.

Wszystkie (przeprowadzane przez Samorząd Uczniowski) wybory są tajne, powszechne i odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza (złożona z uczniów).

W każdej klasie uczniowie wybierają swojego Przedstawiciela i głosują na zgłoszone ekipy kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego (wybierany jest pełny skład Zarządu)

Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ucznia ze Szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

Wybory Przedstawicieli Klas i Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się we wrześniu w każdej klasie osobno. Aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć ponad 2/3 uczniów klasy. Komisja Wyborcza informuje uczniów o zasadach przeprowadzenia wyborów i ich dokładnym terminie.

Przedstawicielem Klasy może być tylko uczeń danej klasy (nie musi to być przewodniczący Samorządu Klasowego). Uczniowie klasy zgłaszają kandydatów na Przedstawiciela Klasy przed głosowaniem. Każdy uczeń dysponuje jednym głosem. Kandydat, który uzyska najwięcej głosów zostaje Przedstawicielem Klasy w Radzie Samorządu Uczniowskiego. W przypadku vacatu na funkcji Przedstawiciela Klasy, w zainteresowanej klasie odbywają się wybory uzupełniające.

Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się razem z wyborami Przedstawicieli Samorządów Klasowych. Uczniowie szkoły mogą zgłaszać kandydatury na Przewodniczącego Samorządu wraz z pełnym składem Zarządu. Zgłoszenie musi zawierać nazwiska kandydatów oraz podpisy 15 uczniów popierających dany skład Zarządu. Kandydaci mają czas na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu i przeprowadzenie kampanii wyborczej do dnia wyborów. 

W czasie wyborów uczniowie wybierają spośród zgłoszonych Komisji Wyborczej kandydatur Przewodniczącego wraz z proponowanym przez niego Zarządem. Każdy uczeń może poprzeć tylko jeden Zarząd (dysponuje jednym głosem). Wybory wygrywa ekipa, która uzyskała największą ilość głosów (liczą się głosy w całej szkole).

Jeśli Rada Samorządu Uczniowskiego zarządzi ponowne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, to wybory takie mogą odbyć się nie wcześniej niż w ciągu miesiąca od ich zarządzenia.

Zebranie rodziców - wybory Rady Rodziców (11.09.2017r.)

opublikowane: 11 wrz 2017, 11:49 przez ZSP Prusy

Podczas dzisiejszego zebrania rodziców odbyły się wybory do Rady Rodziców. Przewodniczącą Rady Rodziców została p. Zofia Kawończyk-Rabuszko. Gratulujemy i liczymy na owocną współpracę z rodzicami naszych uczniów. Jednocześnie serdecznie dziękujemy p. Annemarie von Kap- herr za wszystko co zrobiła dla naszej szkoły.

Wycieczka klas drugich SP do sortowni odpadów w Sobótce - 8 VI 2017 r.

opublikowane: 9 cze 2017, 02:07 przez fotkizspprusy wspolne   [ zaktualizowane 9 cze 2017, 02:07 ]

Klasy 2a i 2b ponownie wyruszyły na wycieczkę. Tym razem zobaczyli sortownię odpadów komunalnych firmy ,,HADLUX'' w Sobótce. Poznali ciężką i niewdzięczną pracę na sortowni, a także przypomnieli sobie jak prawidłowo segregować śmieci do odpowiednich worków lub pojemników.


31 new photos · Album by fotkizspprusy wspolne
PHOTOS.GOOGLE.COM

Konkurs "Spójrz na książkę inaczej - książka 3D" - 9 VI 2017

opublikowane: 9 cze 2017, 01:07 przez fotkizspprusy wspolne

Biblioteka szkolna zaproponowała w maju konkurs dla klas gimnazjalnych p.h. "Spójrz na książkę inaczej - książka 3D." Prace uczniów przerosły oczekiwania organizatorów p. Bożeny Krzesaj i p. Marzeny Jędrzejewskiej. Autorzy wykazali się oryginalnością, pomysłowością i pracowitością, ponieważ niektóre książki wymagały bardzo dużo czasochłonnej pracy.

Julia Symonowicz zrobiła książkę w formie rozkładanych pudełek, Julia Bazal książkę, do czytania której, potrzebne jest lustro; książka Magdaleny Olejarz wykonana jest z masy solnej i ozdobiona rysunkami; Weronika Romanowicz zaproponowała książkę w postaci drewnianych deseczek, a Ola Chmielowska z mydła; natomiast Ola Puk użyła do wykonania książki wielu materiałów m.in. młodych kasztanów i trawy.

Prace oglądać można i oczywiście czytać, w bibliotece szkolnej. Brawo! Może inni zainspirują się i zmobilizują, a jeszcze inni przekonają, że czytanie nie jest nudne!


7 new photos · Album by fotkizspprusy wspolne
PHOTOS.GOOGLE.COM

Podsumowania, podsumowania (zbiórka karmy dla zwierząt, pola nadziei, dzień dziecka) - 7 VI 2017

opublikowane: 9 cze 2017, 01:03 przez fotkizspprusy wspolne   [ zaktualizowane 9 cze 2017, 01:04 ]Dzisiaj odwiedziły nas przedstawicielki Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami p. Lidia Sobolewska (prezes) i p. Małgorzata Restel (z-ca prezesa). Okazało się, że akcja Samorządu Uczniowskiego przyniosła efekt - nasza szkoła zajęła 3 miejsce w powiecie, pod względem zebranej ilości karmy dla zwierząt. Zarząd Samorządu Uczniowskiego gimnazjum odebrał dyplom i pamiątkowy puchar a uczniowie zaangażowani w zbiórkę otrzymali drobne upominki. Uczniowie mogli się dowiedzieć jakie są główne zadania Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami.Wszyscy uczniowie (ale również nauczyciele) zaangażowani w przeprowadzenie tegorocznego finału Pól Nadziei otrzymali dzisiaj pamiątkowe dyplomy-podziękowania od koordynatora (po stronie szkoły) finału - p. K. Olędzkiej.
Znamy wyniki gry terenowej przeprowadzonej w Dniu Dziecka. Najlepsza w szkole podstawowej okazała się klasa Va a w gimnazjum 3b. Nagrodą będzie wycieczka do Urzędu Gminy w Kondratowicach połączona z konsumpcją lodów ufundowanych przez p. wójta.

Wycieczka klas drugich SP do gospodarstwa agroturystycznego "Marianówek" - 6 VI 2017 r.

opublikowane: 6 cze 2017, 10:57 przez fotkizspprusy wspolne

Bajką o kurce, która znalazła ziarenka pszenicy rozpoczęła się dzisiejsza (6.06.2017) przygoda kl. II a i II b w gospodarstwie agroturystycznym ,,Marianówek''. Dzieci miały możliwość samodzielnie wałkować ciasto i zrobić z niego ciasteczka. Karmiły konie i kozy, oglądały świnki z prosiętami, owce z jagniętami, krowy na pastwisku oraz wiele maszyn i narzędzi rolniczych. Pod koniec zjadły z apetytem swoje upieczone już ciastka, spróbowały prać na tarach oraz bawiły się na tamtejszym placu zabaw. Zadowolone i pełne wrażeń wróciły do szkoły.

29 new photos · Album by fotkizspprusy wspolne
PHOTOS.GOOGLE.COM
Dzień Dziecka - 2 VI 2017 r.

opublikowane: 2 cze 2017, 05:19 przez fotkizspprusy wspolne   [ zaktualizowane 2 cze 2017, 05:25 ]

  

     
    Serdecznie dziękuję  Radzie Rodziców (a szczególnie p. Annemarie von Kap- herr) oraz wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie Dnia Dziecka (osobista pomoc, pieczenie ciast, cała logistyka). 

Dziękuję wychowawcom klas i nauczycielom, którzy zaplanowali wiele atrakcji dla naszych dzieci.

A wszystkim dzieciom (tym dużym i małym, młodszym i starszym), życzę samych szczęśliwych dni!

dyrektor ZSP Prusy Jacek Matusiewicz

93 new photos · Album by fotkizspprusy wspolne
PHOTOS.GOOGLE.COM

29 new photos · Album by fotkizspprusy wspolne
PHOTOS.GOOGLE.COM


 
1-10 of 608