Ogłoszenia‎ > ‎

20 maja 2014 Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas piątych DUMa

opublikowane: 29 kwi 2014, 04:19 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy
Opis badania (na podst. informacji ze strony http://duma.edu.pl/ 

Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych (DUMa) to badanie kompetencji uczniów klas V. Swoją formą i rodzajem użytych w nim zadań będzie nawiązywało do sprawdzianu po szkole podstawowej, który w roku 2015 po raz pierwszy będzie oparty na wymaganiach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

Od 2009 roku w polskim systemie oświaty wdrażana jest nowa podstawa programowa. W bieżącym roku szkolnym jest ona po raz pierwszy realizowana w klasach V, a za rok dotrze do klasy VI szkoły podstawowej. To oznacza, że sprawdzian po szóstej klasie w 2015 r. po raz pierwszy będzie sprawdzał kompetencje dzieci, które od początku swojej edukacji uczyły się według nowej podstawy programowej. Sprawdzian ten będzie miał nową formułę – będzie w nim wydzielona część matematyczna. Będzie on sprawdzał, oprócz wymagań szczegółowych, także umiejętności opisane w wymaganiach ogólnych podstawy: umiejętność modelowania matematycznego, tworzenia strategii rozwiązania oraz prowadzenia prostego rozumowania i wnioskowania. 

 

Dlatego, żeby pomóc uczniom i nauczycielom w przygotowaniach do sprawdzianu, Instytut Badań Edukacyjnych oferuje możliwość udziału w ogólnopolskim badaniu Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych DUMa. Badanie jest bezpłatne, a udział w nim jest dobrowolny. Będzie ono zawierało zadania z matematyki dostosowane do nowej podstawy programowej, a ich forma będzie zgodna z nowym sprawdzianem. Po zakończeniu badania i wprowadzeniu danych o rozwiązaniach do programu komputerowego szkoła otrzyma informacje o wynikach uczniów poszczególnych oddziałów i wynikach uczniów całej szkoły na tle całej populacji uczniów biorących udział w badaniu. Informacje te pozwolą nauczycielom ocenić mocne i słabe strony ich uczniów oraz lepiej zaplanować pracę w VI klasie. 

Comments