Ogłoszenia‎ > ‎

Dla rodziców

opublikowane: 28 mar 2012, 12:20 przez Jacek Matusiewicz
Polecamy stale aktualizowaną podstronę  Ciekawe linki dla rodziców gdzie znajdziemy między innymi:

1. Seria kilku publikacji „One są wśród nas” poświęcona jest chorobom przewlekłym u dzieci. Zawarte są w niej praktyczne wskazówki jak stworzyć odpowiednie warunki, aby wszystkie dzieci mogły się uczyć, rozwijać i bawić mimo choroby. Przeznaczona jest dla rodziców, opiekunów i nauczycieli w przedszkolu i szkole:

2. Jak uchronić dziecko przed biernym i czynnym paleniem tytoniu. Poradnik antynikotynowy. Stanowi źródło, przykładowych scenariuszy zajęć, które mogą być wykorzystane w ramach prowadzonych spotkań poświęconych problemom związanym z paleniem tytoniu.
 
3. Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców.
Poradnik dla rodziców powstał na podstawie sprawdzonego, funkcjonującego od wielu lat Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Zawiera najważniejsze wskazania, praktyczne podpowiedzi zachowań, ćwiczenia do autorefleksji nt.: Jak określać dziecku granice?; Jak zachęcać dziecko do współpracy?; Czy powinno się karać dzieci?; Jak zachęcać dziecko do samodzielności?; Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról?; Jak mądrze chwalić dzieci?; Mamy nadzieję, że Poradnik będzie również zachętą dla rodziców do udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
 
4. Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i godnością wyznaczać dziecku granice.
Kolejny poradnik dotyczący wychowywania
 
5. Publikacje Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii:
„Smak życia, czyli debata o dopalaczach” to program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji scenariusza programu, zastosowana tu metoda krótkiej interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze wykorzystanie dysonansu poznawczego uczestników związanego z nową wiedzą i oceną ich zachowań ryzykownych.  
 
"Bliżej siebie -dalej od narkotyków. Poradnik dla rodziców":

Być rodzicami nastolatka nie jest łatwo. Jeżeli jednak rozumie się i pamięta, że okres dorastania jest tak samo trudny dla rodziców, jak i dla dziecka – to połowa sukcesu.Najnowsze wydanie zaktualizowanej broszury dla rodziców na temat problematyki środków psychoaktywnych. Zawarliśmy w niej oprócz podstawowych zasad prowadzenia profilaktyki w środowisku rodzinnym szereg nowych informacji w tym:

  • Informacje o nowych środkach psychoaktywnych tzw.: „dopalaczach”,
  • Informacje o lekach dostępnych bez recepty używanych w celu odurzania się,
  • Najnowsze zmiany w prawie,
  • Aktualna, podstawowa wiedza o najpopularniejszych narkotykach,
  • Nowy słownik slangu młodzieżowego.
Wszytko do pobrania w wersji pdf tutaj
 
6. Eurosieroctwo- negatywne skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin.
 
7. Przemoc w rodzinie- poradniki dla ofiar przemocy w rodzinie.
 
8. Dziecko w rozwodzie. 
Poradnik dla rodziców będących w trakcie procesu rozwodowego, pomagający zmniejszyć dyskomfort dziecka związany z tą sytuacją.

Opieka wspólna po rozwodzie - 12 zasad na drodze do sukcesu.  

POZYTYWNE I NEGATYWNE OBLICZA STRESU ORAZ KRYZYSU ROZWODOWEGO

Ciekawa pozycja dająca, w szczególności rodzicom, kilka wskazówek jak zmniejszyć traumę dziecka podczas pobytu w szpitalu

10. Kocham nie biję
Kampania poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ograniczaniu jej skutków.

Film z YouTube11. Dziecko w Sieci 
Ogólnopolska kampania społeczna „Dziecko w Sieci” zainicjowana została w lutym 2004 roku przez Fundację Dzieci Niczyje (FDN). Podstawowym jej celem było zwrócenie uwagi dorosłych i dzieci na zagrożenia związane z aktywnością pedofilów w Sieci oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. 
Kilka praktycznych porad jak sprawić by Internet nie był zagrażający- kampania społeczna Nasze Dzieci w Sieci

12. Zły dotyk.
Strona kampanii poświęconej problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci.
Jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. 
Broszura - Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Poradnik dla pedagogów, nauczycieli i opiekunów dziecka
 
Comments