Ogłoszenia‎ > ‎

Ewaluacja zewnętrzna w ZSP Prusy

opublikowane: 7 maj 2012, 10:49 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy   [ zaktualizowane 7 maj 2012, 11:28 ]
W marcu 2012 w obu naszych szkołach wizytatorzy Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty przeprowadzili ewaluację zewnętrzną (ocenę zewnętrzną) pracy szkoły w zakresie efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wkrótce raport z ewaluacji będzie publicznie dostępny na stronach internetowych pod adresem:  http://www.npseo.pl/action/raports
 
Aby wyszukać raport z ewaluacji naszych szkół należy na mapie Polski wybrac województwo dolnośląskie a następnie okreslić szczegóły wyszukiwania (powiat, gmina itd.). Zapraszamy do lektury raportów.  Oprócz ewaluacji zewnętrznych szkoła przeprowadza również coroczną ewaluację wewnętrzną w wybranych obszarach swojej pracy. Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2010/2011 jest dostępny na tej stronie.
 
Więcej na temat systemu ewaluacji zewnętrznej oraz wymaganiach stawianych przez państwo szkołom można przeczytać na stronie http://www.npseo.pl/action/requirements/wymagania_panstwa_wobec_szkol
 
Na żółto podświetlono wymagania badane w naszych szkołach.
 
WYMAGANIA PAŃSTWA WOBEC SZKÓŁ
Nowy model nadzoru opiera się na założeniu, że szkoła może zmieniać społeczeństwo, a odpowiednie działania państwa mogą motywować szkoły (i inne placówki oświatowe) do podejmowania wartościowych inicjatyw edukacyjnych. Zadecydowano więc, że państwo sformułuje wymagania wobec szkół i placówek. Wymagania te wyznaczają pożądany stan w systemie oświaty pokazując jego, uznane za kluczowe, cele i zadania, nie obejmując jednak wszystkich możliwych zagadnień związanych z różnymi obowiązkami szkół wobec uczniów i rodziców. Wskazują natomiast strategiczne i priorytetowe kierunki działań, które wiążą się z wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi społeczeństwami.

II. WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKÓW DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Obszar: Efekty

Obszar: Procesy

Obszar: Środowisko

Obszar: Zarządzanie

 
Comments