Ogłoszenia‎ > ‎

Gimnazjalny projekt edukacyjny

opublikowane: 22 wrz 2011, 11:42 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy   [ zaktualizowane 22 wrz 2011, 12:01 ]

Najpóźniej do końca września danego roku szkolnego:

a) każdy zespół nauczycielski (z wyjątkiem zespołu edukacji wczesnoszkolnej) zaproponuje co najmniej cztery tematy projektów, kandydatów na opiekunów tych projektów oraz orientacyjną liczbę uczestników zespołu projektowego.

b) propozycje tematów projektów mogą być również zgłaszane do wychowawcy klasy przez uczniów, rodziców lub innych przedstawicieli środowiska lokalnego wraz ze wskazaniem kandydata na opiekuna projektu spośród nauczycieli.

c) ostatecznej akceptacji tematów projektów oraz ich opiekunów dokonuje Dyrektor ZSP Prusy w terminie do 10 października danego roku szkolnego. Dyrektor może też samodzielnie ustalić tematy projektów i określić ich opiekunów.

Warunki realizacji są na stronie Zasady realizacji gimnazjalnych projektów edukacyjnych

Comments