Ogłoszenia‎ > ‎

Gimnazjalny projekt edukacyjny 2012-2013

opublikowane: 17 paź 2012, 11:32 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy   [ zaktualizowane 4 lis 2012, 08:40 ]


Uczniowie klas drugich powinni nie później niż do końca listopada  wybrać tematy, które w swoich projektach podejmą, spośród tematów przedstawionych i zaakceptowanych przez Dyrektora ZSP Prusy. Zestawienie o wyborach tematów dokonanych przez uczniów wychowawca ucznia przekazuje dyrektorowi.

Uczniowie tworzą zespoły projektowe na zasadzie dobrowolności. Zaleca się by zespół uczniów realizujących dany projekt edukacyjny liczył nie mniej niż 4 uczniów i nie więcej niż 8. Za zgodą dyrektora w szczególnych przypadkach (wynikających z charakteru projektu) liczebność zespołu może być większa.

W przypadku gdy uczeń, w określonym  terminie, nie zgłosi swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia do jednego z zespołów.

W sytuacji, gdy więcej niż trzech uczniów nie zgłosi swojego udziału w pracach zespołów projektowych, wychowawca dokona przydziału uczniów do istniejących zespołów projektowych lub w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu utworzy nowy zespół projektowy i wybierze temat do realizacji przez zespół.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zaakceptowanych przez Dyrektora Zespołu istnieje możliwość zmiany tematu projektu edukacyjnego. W szczególności zmiana tematu projektu może wynikać z ustaleń dokonanych podczas pierwszych spotkań zespołu projektowego.

 Opiekunem projektu może być nauczyciel zatrudniony w ZSP w Prusach, nie musi być to jednak  nauczyciel uczący w danej klasie.


Wykaz tematów. Ostateczne brzmienie tematów może ulec zmianie tak aby temat był sformułowany problemowo. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
Comments