Ogłoszenia‎ > ‎

I Dolnośląska Konferencja Rad Rodziców - 27.09.2016

opublikowane: 28 wrz 2016, 11:58 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy
27.09.2016 delegacja naszej Rady Rodziców (p. Annemarie von Kap-herr, p. Anna Satyła) wraz z p. wicedyrektor E. Majewską uczestniczyła w I Dolnośląskiej Konferencji Rad Rodziców. Konferencję zorganizowali: Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty, Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski oraz Fundacja „Rodzice Szkole”. W trakcie obrad i bardzo ożywionej dyskusji zwrócono uwagę, że rada rodziców jest organem szkoły reprezentującym ogół rodziców uczniów, a obowiązujące regulacje wyposażają ją w szereg istotnych kompetencji. 

Cele konferencji:

  • upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół,
  • przedstawienie  oczekiwań rad rodziców w stosunku do: Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych i dyrektorów szkół,
  • konsolidacja środowisk rad rodziców, prowadząca do tworzenia lokalnych porozumień rad rodziców i stworzenia krajowej reprezentacji rad rodziców – Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców.

Więcej o konferencji na stronie Kuratorium we Wrocławiu  https://www.kuratorium.wroclaw.pl/?p=950 


Comments