Ogłoszenia‎ > ‎

Informacje o egzaminie gimnazjalnym 2016

opublikowane: 30 mar 2016, 01:37 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy   [ zaktualizowane 30 mar 2016, 01:45 ]
Informacje (dla uczniów i rodziców) o egzaminie ze strony CKE


Egzamin składa się z trzech części:

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00, z zakresu języka polskiego – godz. 11:00) 
2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r. (wtorek) (z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00, z zakresu matematyki – godz. 11:00) 
3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r. (środa) (na poziomie podstawowym – godz. 9:00, na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00)

Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎

Uczniowie przychodzą na każdą część w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Proszę przyjść 18, 19  i 20 kwietnia 2016.  Na część I o godz. 8.45, na część II o godz. 10.45.

Sale w których piszecie egzamin podane są na dole strony.

O podanej wyżej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście, losują numer stolika i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali.   Każdy uczeń (słuchacz) powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

Na egzamin uczeń  przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania tj. długopis z czarnym tuszem, na matematyce można mieć również linijkę. Podczas egzaminu można mieć małą butelkę wody (którą trzymamy na podłodze)


Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (tak jak inni uczniowie).

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym 
przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym (tym, których to dotyczy) o konieczności zaznaczenia 
odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 
egzaminacyjnym uczeń ma dodatkowe 5 minut na 
na sprawdzenie poprawności przeniesienia 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy zdających, którzy nie mają obowiązku zaznaczenia 
odpowiedzi na karcie).

W danym dniu, poszczególne zakresy egzaminu rozdzielone są przerwą.

17 czerwca 2016 r. uczniowie poznają wyniki, jakie osiągnęli na egzaminie gimnazjalnym.

Uczeń koduje (w wyznaczonych miejscach wpisuje pesel, kod ucznia i umieszcza naklejki z kodem):
a. w części pierwszej 
  • z zakresu  
    historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi
  • języka polskiego – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi
b. w części drugiej z zakresu:
  • przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi
  • matematyki – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi (w przypadku tego arkusza – w związku z przeprowadzanym e-ocenianiem – kodowaniu będą podlegać obie kartki przeznaczone na zapisanie rozwiązań zadań otwartych).
c. w części trzeciej (j. obcy):
  • w przypadku arkusza na poziomie podstawowym – zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi
  • w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi.

Sale w których gimnazjaliści piszą egzamin:

Kod

Imię

Drugie imię

Nazwisko

2 pierwsze dni

AP

AR

NP

NR

A01

Agata

Justyna

Bąk

17

17

 

 

 

A02

Robert

Damian

Bąk

17

17

 

 

 

A03

Sebastian

Ryszard

Cesarz

17

17

 

 

 

A04

Patrycja

 

Fer

17

17

 

 

 

A05

Igor

Julian

Fuławka

14

14

14

 

 

A06

Kewin

Wojciech

Janowski

19

 

 

19

19

A07

Aleksandra

Wiktoria

Jopa

19

 

 

19

19

A08

Wiktoria

Nina

Karakow

14

14

 

 

 

A09

Paulina

 

Matła

14

14

 

 

 

A10

Filip

Hubert

Nikorowski

19

13

 

 

 

A11

Piotr

Remigiusz

Puzyniak

14

14

14

 

 

A12

Kamila

Beata

Rojczyk

14

14

 

 

 

A13

Jakub

Łukasz

Tasarz

14

14

 

 

 

A14

Marcin

Maciej

Wilczyński

14

 

 

16

16

B01

Paweł

Karol

Bukartyk

14

14

 

 

 

B02

Tomasz

Roman

Furman

14

14

 

 

 

B03

Andrzej

 

Gregorczyk

14

 

 

16

16

B04

Dominik

Krzysztof

Jasiński

14

14

 

 

 

B05

Kacper

Piotr

Jędrzejewski

14

14

14

 

 

B06

Joanna

Magdalena

Kępczyńska

14

 

 

16

16

B07

Natalia

Helena

Kępczyńska

17

17

 

 

 

B08

Jakub

Adam

Kuśmierek

17

17

 

 

 

B09

Patryk

Paweł

Lechowicz

14

 

 

16

16

B10

Emilia

 

Molińska

17

17

 

 

 

B11

Oliwia

Barbara

Sikora

17

17

 

 

 

B12

Martyna

Maria

Stachowska

17

17

 

 

 

B13

Adam

Szczepan

Turkiewicz

14

14

14

 

 

B14

Magdalena

 

Urbaś

17

17

 

 

 

B15

Weronika

 

Wachowska

17

17

 

 

 

Razem

29

23

4

6

6

Comments