Ogłoszenia‎ > ‎

IV Powiatowy Konkurs Przyrodniczy

opublikowane: 11 kwi 2012, 13:12 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy

Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Prusach oraz organizatorzy (nauczyciele przyrody) zapraszają uczniów klas IV-VI szkół podstawowych  powiatu strzelińskiego do udziału w IV Powiatowym Konkursie Przyrodniczym

Konkurs odbędzie się dnia 29 maja 2012r. od godz. 8.30  w Zespole Szkół Publicznych w Prusach ul. Parkowa 1

Serdecznie zapraszamy, gwarantujemy miłą atmosferę, dobrą zabawę, ciekawe nagrody

Relacja z poprzednich edycji konkursu: III Powiatowy Konkurs PrzyrodniczyII Powiatowy Konkurs Przyrodniczy

Zgłoszenia na tegoroczny konkurs proszę przysyłać do dnia 18.05.2012 r.

Pisemnie na adres: 

Zespół Szkół Publicznych w Prusach

ul. Parkowa 1,  57-150 Prusy

Pocztą elektroniczną: pgprusy@gmail.com

Telefonicznie:  071 3930469,  fax: 071 3930492


Planowany Przebieg IV Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych

 

Temat: Pogoda –zjawiska zachodzące w atmosferze

Termin: 29 maja 2012r.

 Cele:

 • Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań procesami i zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie
 • Zachęcanie do zdobywania i pogłębiania wiadomości o otaczającym świecie
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji
 • Kształcenie postaw badacza, odkrywcy, przyrodnika
 • Poznawanie ciekawych miejsc na terenie gminy Kondratowice 

 Zasady uczestnictwa:

·         W konkursie biorą udział uczniowie szkoły podstawowej z klas IV–VI powiatu strzelińskiegoW konkursie biorą udział uczniowie szkoły podstawowej z klas IV–VI powiatu strzelińskiego.

 • Każdą szkołę reprezentuje trzech uczniów
 • Każdy uczeń bierze udział w dwóch etapach konkursu:  praktycznym i teoretycznym
 • Do etapu praktycznego każdy uczeń przygotowuje doświadczenie – eksperyment, który przedstawia przed komisją konkursową i innymi uczestnikami
 • O wynikach konkursu decyduje suma punktów z dwóch etapów
 • Uczniowie będą oceniani indywidualnie oraz grupowo (szkołami – suma punktów poszczególnych uczniów danej szkoły).

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap praktyczny –  polega  na  prezentacji  przed  komisją   konkursową i innymi uczestnikami przygotowanego wcześniej prostego eksperymentu z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku. Do wykonywania doświadczeń wszystkie potrzebne pomoce uczeń przywozi ze sobą. Tematyka eksperymentu dowolna. Uczeń musi podać cel doświadczenia i wynikający z niego wniosek.

II etap teoretyczny – każdy uczestnik indywidualnie rozwiązuje test wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczą tematu: „Pogoda – zjawiska zachodzące w atmosferze”.

 UWAGA! Do doświadczeń nie wolno używać odczynników zaliczanych do trucizn z klasy A, zagrażających bezpieczeństwu oraz o właściwościach żrących.


Plan dnia dla uczestników Konkursu Przyrodniczego

 1.  Spotkanie w Pracowni Przyrodniczej w Zespole Szkół Publicznych w Prusach godz. 8.30
 2. Przygotowanie się uczestników konkursu do prezentacji doświadczeń.
 3. Rozpoczęcie konkursu: godz. 8.40
 4. Etap I – praktyczny: godz. 8.40 – 11.00
 5. Poczęstunek.
 6. Etap II – teoretyczny: godz. 11.15 – 12.00
 7. Wycieczka do atrakcyjnego miejsca na terenie gminy: godz. 12.10 – 13. 15
 8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
 9. Zakończenie konkursu: 14.00

 Organizatorzy konkursu: Nauczyciele przyrody w ZSP Prusy:  Halina Kłysz, Małgorzata Banaszczyk

Comments