Ogłoszenia‎ > ‎

Projekt MultiSport dla uczniów klas IV-VI SP

opublikowane: 30 kwi 2014, 00:31 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy   [ zaktualizowane 30 kwi 2014, 09:07 ]

DODATKOWE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA KLAS IV-VI

            „MULTISPORT”

Gmina Kondratowice bierze  udział w  projekcie pn. „MULTISPORT” który jest realizowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 Zajęcia sportowe dla dzieci z klas IV-VI będą prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach  
mających na celu zwiększanie poziomu sprawności fizycznej . 

Zajęcia będą odbywały się na sali gimnastycznej w Księginicach Wielkich  w poniedziałki, wtorki i piątki (zawsze na 6 i 7 lekcji)

Jeśli będzie pogoda, to zajęcia będą odbywały się w Prusach, na świeżym powietrzu, na boisku. 

 Uczniowie którzy zechcą uczestniczyć w zajęciach mają zapewniony:

- przejazd z Prus do Księginic po lekcji 5 
- powrót z Księginic do domu po lekcji 7


Pierwsze zajęcia zaczynają się w maju i będą prowadzone przez trenera Pawła Małeckiego.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu
668-432-073

Metodyka zajęć opisana jest  w udostępnionym internetowo Podręczniku MultiSport (plik pdf 10,2MB)

  

Główne cele i oczekiwane efekty realizacji projektu:

·         wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;

·         upowszechnienie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie
liczby dzieci i młodzieży uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych zajęć sportowych;

·         poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży;

·         zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami;

·         stworzenie oraz poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

·         wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców;

·         profilaktyka i korygowanie wad postawy;

·         zapobieganie zjawiskom patologii społecznych;

·         optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej;

·         wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej;

·         identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych.


Informacje o projekcie dostępne na stronie internetowej:

http://www.msport.gov.pl/kampania/projekt-multisport?edit_mode=true

 

Comments