Ogłoszenia‎ > ‎

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2013/2014

opublikowane: 17 cze 2014, 03:36 przez Jacek Matusiewicz
Dostępny jest już w postaci pliku pdf  Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2013/2014

bieżącym roku szkolnym przedmiotem ewaluacji była motywacja uczniów do nauki

Cel ewaluacji:

- uświadomienie nauczycielom i rodzicom jak ważne jest motywowanie uczniów do nauki,

- sprawdzenie, czy i w jaki sposób uczniowie są motywowani do nauki.

Pytania kluczowe:

 1. Jakie działania podejmują nauczyciele w celu motywowania uczniów do nauki ?
 2. Jakie działania podejmują rodzice w celu motywowania swoich dzieci do nauki ?
 3. Jakie czynniki motywują naszych uczniów do nauki ?
Ewaluację przeprowadził zespół zadaniowy złożony z nauczycieli.

REKOMENDACJE
 1. prowadzić ciekawe dodatkowe zajęcia,
 2. zauważać nawet najmniejsze sukcesy ucznia stosując pochwały za realne osiągnięcia,
 3. często stosować pracę grupową i kształtować umiejętność współdziałania w grupie,
 4. wykorzystywać w pracy z uczniami nowoczesne technologie informacyjne,
 5. mobilizować uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 6. promować wśród uczniów uczenie się jako wartość na całe życie,
 7. wdrażać uczniów do samodzielnej pracy w zdobywaniu wiedzy z różnych źródeł,
 8. umożliwiać uczniom udział w kulturze w jeszcze szerszym zakresie niż dotychczas
 9. stosować czynniki motywujące dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczniów – każdy uczeń może odnieść sukces w jakiejś dziedzinie

Reasumując wyniki ewaluacji, należy sobie uświadomić, że nauka dla ucznia jest tym, czym dla dorosłych praca zawodowa. Wymaga zatem od ucznia odpowiedniej dojrzałości społecznej i sprawności intelektualnej – należy ją wspierać i rozwijać. Najbardziej skuteczną formą mobilizowania dzieci do nauki jest ścisła, dojrzała i rzetelna współpraca rodziców i nauczycieli, uwzględniająca możliwości dziecka i troskę o jego rozwój.

Comments