Ogłoszenia‎ > ‎

Rodzicu! Czy dopełniłeś swoich obowiązków?

opublikowane: 7 maj 2012, 11:20 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy   [ zaktualizowane 7 maj 2012, 11:23 ]
Uwagi dla rodziców pięciolatków i sześciolatków.
 
Szczegółowe informacje na temat sześciolatków w szkole są pod tym linkiem.
 
 
 
Najważniejszą informacją pozwalającą Państwu podjąć decyzję, czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole jest dokument jaki otrzymują rodzice sześciolatków i pięciolatków uczęszczających do przedszkola - ocena opisowa gotowości szkolnej dziecka.
 

Sześciolatek w przedszkolu przygotowuje się do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej – sześciolatek w szkole uczy się czytania, pisania i matematyki.

Najważniejsze umiejętności z tych obszarów przedstawia poniższa tabela:

Sześciolatek w przedszkolu:

Sześciolatek w I klasie
uczy się:

– wszystkich liter alfabetu

– rozwija sprawność rąk (rysuje, wycina, lepi z plasteliny) przygotowuje się do nauki pisania

– pisać proste, krótkie zdania

– słucha bajek, wierszy, opowiadań – rozwija swoje zainteresowania czytaniem i pisaniem

– czytać krótkie teksty

– dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie

– rozróżniać pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie oraz posługiwać się nimi

– uczy się odróżniać błędne liczenie od poprawnego, liczy z wykorzystaniem konkretnych przedmiotów

– poprawnie liczyć (także wspak) do 20 oraz zapisywać liczby cyframi do 10

– podejmuje próby dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych konkretach

– sprawnie dodawać i odejmować do 10 oraz zapisywać te działania

– rozwiązywać zadania z treścią

– dowiaduje się, na czym polega pomiar długości i poznaje proste sposoby mierzenia np. krokami, stopa za stopą

– mierzyć długość, posługując się np. linijką.
– porównywać długości obiektów

– ważyć przedmioty

– poznaje pory dnia, roku, dni tygodnia i miesiące

- zależności między porami roku a zjawiskami przyrody

– korzystać z kalendarza, nazywa dni tygodnia i miesiące w roku

 

Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

O dwa lata ustawa przedłużono okres, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko 6-letnie edukacji szkolnej. Oznacza to, że o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice.

Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które nie pójdą do I klasy szkoły podstawowej od 1 września 2012 r. i od 1 września 2013 r., będą nadal przedszkolakami.

Dziecko sześcioletnie, które - zgodnie z decyzją rodziców - nie pójdzie 1 września 2012 roku (rocznik 2006) lub 1 września 2013 r. (rocznik 2007) do pierwszej klasy szkoły podstawowej, będzie musiało kontynuować edukację przedszkolną. Obowiązkiem gminy będzie zapewnienie takiemu dziecku miejsca w przedszkolu.

Zgodnie z ustawą, w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 dyrektor szkoły będzie miał obowiązek przyjąć dziecko 6-letnie do szkoły, jeżeli jego rodzice podejmą taką decyzję.
 
Budynek w Księginicach Wielkich 32 w  którym uczą się dzieci z klas I-III szkoły podstawowej zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i zabawy.
 

Dlaczego nasza szkoła w Księginicach jest najlepszym wyborem dla Państwa dzieci?

·   Uczą się tutaj wyłącznie dzieci młodsze a szkoła jest usytuowana na dużej działce, wśród drzew, daleko od ulicy.

·   Dzieci mogą korzystać z placu zabaw, sali zabaw, pracowni komputerowej, biblioteki, świetlicy szkolnej, wydawane są ciepłe posiłki w stołówce.

·   Atutem szkoły jest świetna kadra nauczycielska. Większość nauczycieli, to nauczyciele dyplomowani (najwyższy stopień awansu zawodowego), oprócz tego są wśród nas specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, rewalidacji.

·   Dzieci są objęte skuteczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Szkoła zatrudnia pedagoga, psychologa szkolnego oraz logopedę.

·   Realizowaliśmy/realizujemy takie programy jak „Szkoła Myśląca o Każdym”, „Mały człowiek – duże możliwości” i wiele innych.

·   Od roku szkolnego 2011/2012 mamy nową pełnowymiarową salą gimnastyczną 

 

 
Comments