Ogłoszenia‎ > ‎

Środa 14 X 2015 – Dzień bez zajęć lekcyjnych.

opublikowane: 9 paź 2015, 01:18 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy   [ zaktualizowane 9 paź 2015, 02:31 ]

Środa 14 X 2015Dzień bez zajęć lekcyjnych. Uczniowie będą mieli  zapewnione zajęcia opiekuńcze w budynku w Prusach od 8.00 do 13.30 (dowozy i odwozy będą obywały się  wg. harmonogramu jak niżej)

 

Przywozy 14 X 2015

L. Kłysz

 

 

J. Staniec

 

wioska

 

wioska

6.50

Prusy

 

6.55

Prusy

7.10

Siemianów

 

7.05

Zarzyca

 

Jezierzyce

 

 

Czerwieniec

7.15

Podgaj

 

 

Stachów

 

Grzegorzów

 

7.15

Komorowice

 

Edwardów

 

 

Sadowice

7.25

Karczyn

 

 

Lipowa

 

Białobrzezie

 

 

Skała

 

Kondratowice

 

7.30

Gołostowice

7.50

Prusy

 

 

Górka

 

 

7.40

Prusy

 

 

 

 

 

7.40

Prusy

 

 

 

Księginice

 

 

7.50

Prusy

 

 

 

7.50

Prusy

 

7.50

Prusy

8.05

Górka

 

 

Maleszów

8.10

Prusy

 

 

Strachów

 

 

 

Zelowice

 

 

8.00

Wójcin

 

 

 

Żelowice

 

 

 

Kowalskie

 

 

 

Janowiczki

 

 

 

Górka

 

 

8.25

Prusy

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwozy 14 X 2015

L. Kłysz

 

 

J. Staniec

 

13.20

Prusy

 

 

 

Księginice

13.30

Prusy

 

13.30

Prusy

13.40

Górka

 

13.40

Górka

 

Kierunek Podgaj

 

 

Kierunek Żelowice

 


Comments