Ogłoszenia‎ > ‎

Stypendia dla uczniów niepełnosprawnych

opublikowane: 16 maj 2013, 00:24 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy

„Sprawny uczeń"

 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego, kontynuuje wspieranie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 niepełnosprawnych uczniów z naszego województwa w ramach programu „Sprawny uczeń" poprzez jednorazowe stypendia Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Stypendia kierowane są do uczniów z niepełnosprawnością realizujących obowiązek szkolny na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych) zamieszkujących na obszarze
województwa dolnośląskiego pochodzących z rodzin, w których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł., a w przypadku osób samotnie gospodarujących 542 zł. Wysokość jednorazowego stypendium na rok szkolny 2013/2014 wynosi 1000 zł na niepełnosprawnego ucznia.

Wnioski należy składać na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w terminie od dnia 27 maja 2013 r. do dnia 31 lipca 2013r.

Szczegółowe warunki przyznawania jednorazowych stypendiów oraz tryb postępowania w tych sprawach zamieszczone są na stronie internetowej www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl.

 

Comments