Ogłoszenia‎ > ‎

Szklarska Poręba - turnusy rehabilitacyjne dla dzieci (Wnioski do 18.05.2016 r.)

opublikowane: 11 maj 2016, 02:24 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Strzelin informuje, że w okresie wakacji 2016 roku zorganizowane zostaną turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w CRR w Szklarskiej Porębie w terminie od  11.07- 31.07.2016 r. oraz dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w CRR Jedlcu w terminie 28 .07.- 17.08.2016 r. W turnusie rehabilitacyjnym mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2001- 2009 (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) musi
podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie -ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie  co najmniej rok. Podstawą skierowania jest wniosek kwalifikacyjny, wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko wraz z informację wychowawcy klasy i oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego . Wzór wniosku oraz informacja i oświadczenie dostępne są na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl. Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł, natomiast koszty podróży odpowiadają równowartości ceny biletów PKS lub PKP 2 kl.

Zgłoszenia dzieci chętnych na wyjazd należy niezwłocznie przekazać na adres email aneta.szczucka@krus.gov.pl  bądź telefonicznie (71) 33 59 542. Termin składania przez rodziców wypełnionych wniosków upływa z dniem 18.05.2016 r.

Comments