Ogłoszenia‎ > ‎

Tematy gimnazjalnych projektów edukacyjnych

opublikowane: 10 lis 2011, 04:10 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy   [ zaktualizowane 10 lis 2011, 07:35 ]

Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

    Uczniowie klas drugich powinni nie później niż do końca listopada wybrać tematy, które w swoich projektach podejmą, spośród tematów przedstawionych i zaakceptowanych przez Dyrektora ZSP Prusy. Oprócz wymienionych poniżej tematów uczniowie mogą zaproponować inne (po znalezieniu opiekuna projektu) i przedłożyć do akceptacji dyrektorowi. Wychowawca ucznia sporządza ostateczne zestawienie na temat wyborów tematów dokonanych przez uczniów i przekazuje je dyrektorowi (do 1 XII). Szczegółowe zasady realizacji gimnazjalnych projektów edukacyjnych w naszym gimnazjum zawarte są w pod linkiem PRAWO

Tak na marginesie, dwa z realizowanych w naszym gimnazjum (w ubiegłym roku) projektów edukacyjnych zostały opisane na stronach CEO (Centrum Edukacji Obywatelskiej) jako przykłady dobrej praktyki w zakresie realizacji gimnazjalnych projektów edukacyjnych.

Projekt realizowany pod opieką p. K. Olędzkiej
Projekt realizowany pod opieką p. B. Sikory


Gratulacje dla uczniów i opiekunów!

PROPOZYCJE TEMATÓW DO PROJEKTU GIMNAZJALNEGO- ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH


Opiekun Katarzyna Olędzka

1. Czas odmierzany słowem i obrazem. Projektujemy kalendarz na 2013r.

2. Grzeczność nie jest rzeczą małą ani łatwą. O kulturze, na co dzień.

3. Być człowiekiem, to być dobrym. Oto miara naszego człowieczeństwa.

4. Organizujemy koncert charytatywny dla potrzebujących.

5. Przydrożni strażnicy". Wystawa zdjęć poświęcona krzyżom przydrożnym, kapliczkom, świątkom.

6. Co się jada u Borejków, Lewandowskich, Ogorzałków... Przepisy i gotowe przysmaki

7. Wykonanie projektu ulotki promującej ZSP w Prusach.

Opiekun Marzena Jędrzejewska

8. Przy świecach i muzyce:. Wieczór poetycki w naszej szkole.

9. Poczytaj mi starszy kolego. Spotkania czytelnicze w szkolnej bibliotece.
TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

10. DZIEŃ SPORTU W NASZEJ SZKOLE- opiekun Marcin Daź

11. BIEGAJ PO ZDROWIE - opiekun Beata Cichy

12. TRASY ROWEROWE PO GMINIE KONDRATOWICE - opiekun Jolanta Lech, Krzysztof Stawowczyk

13. Z RODZINĄ NA SPORTOWO - opiekun Jolanta Lech

14. MÓJ SPORTOWY IDOL- opiekun Jolanta Lech 

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH ZESPÓŁ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY.


Opiekun Renata Matusiewicz

15. Jak powstaje makieta budynku? Wykonanie makiety budynku szkoły w Prusach. Liczebność grupy 4 – 6 osób. Tematyka: bryły, siatki brył, skala, plan.

16. Wykonanie broszury plus prezentacji multimedialnej (lub filmu) promującej naszą szkołę. Liczebność grupy 4 – 6 osób.

17. Kiedy pudełko zbudowane z kartki A4 będzie miało największą objętość?
Liczebność grupy 4 – 5 osób.

18. Czy matematyka jest w naszym otoczeniu? Przykłady symetrii w naszym otoczeniu. Parkietaże i mozaiki matematyczne. Złoty podział. Symetria obrotowa. Symetria lustrzana. Projektowanie matematycznych witraży. Liczebność grupy: 4 – 6 osób.

19. Jak powstaje gazetka szkolna? Gazetka szkolna (specjale wydanie) - Ciekawostki matematyczne, ciekawe zadania matematyczne, krzyżówki, rebusy itp.

20. ”Od tabliczki glinianej do komputera. Jak zmieniały się nośniki informacji?”. Liczebność grupy: 4 – 6 osób.

21. „Kim są uczniowie naszego gimnazjum?” Jacy jesteśmy? - nasze gimnazjum w liczbach i procentach.
Liczebność grupy: 4 – 6 osób.

22. „Czy pszczoły znają geometrię?” – wielokąty foremne w przyrodzie. 4 – 6 osób.

23. Jak wykorzystać telefon komórkowy w nauce? 4 – 6 osób.

24. Czy matematyka znajduje zastosowanie w sporcie? 4 – 6 osób.

Opiekun Anna Mazur

25. Ergonomia w miejscu pracy (nauki)
-analiza zasad organizacji miejsca pracy (nauki) zwiększająca efektywność pracy
-projektowanie miejsca nauki/ pracy z komputerem
-prezentacja (wystawa) niewłaściwie przygotowanego miejsca nauki i miejsca zwiększającego efektywność nauki, omówienie zasad ergonomii na przykładzie tych miejsc

26. Różnice antropologiczne kobiety i mężczyzny
- różnice w budowie szkieletu kobiety i mężczyzny
- rozpoznawanie płci na podstawie analizy budowy poszczególnych kości kobiety i mężczyzny
-różnice w budowie mózgu i cech psychicznych kobiety i mężczyzny
-determinacja ról życiowych kobiety i mężczyzny w aspekcie antropologicznym (budowy morfologicznej i cech psychicznych płci)
- prezentacja wyników w formie wystawy (odlewów kości, schematów budowy mózgu), prezentacji multimedialnej (na forum szkoły)

27. Oddziaływania allelopatyczne między roślinami. (dodatni i ujemny wpływ różnych roślin na siebie)
- wyszukanie informacji o allelopatii między roślinami, przykłady, podstawy biochemiczne
-prowadzenie własnej hodowli roślin i obserwacja ich rozwoju w zależności od sąsiedztwa różnych gatunków roślin
- zdjęcia, prezentacja Power point, wystawa przeprowadzonych doświadczeń i ich wyników

Opiekun Aneta Kurpik

28. Zagrożenia okresu dojrzewania (4 - 5 ucz.).

29. Z ekologią na ty (4 – 5 ucz.).

30. Zdrowy człowiek w swoim nowoczesnym domu (4 – 5 ucz.).

31. Rośliny lecznicze z mojego podwórka (4 ucz.)

Opiekun Halina Kłysz

32. Możliwości rozwoju turystyki na terenie naszej gminy

33. Projekt wycieczki turystycznej po naszym regionie

PROPOZYCJE TEMATÓW DO PROJEKTU GIMNAZJALNEGO – ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY


1. Tyle mogę dać innym - rożne oblicza wolontariatu.

2. Ślady przeszłości w mojej miejscowości (najciekawsze zabytki, nasze korzenie, historia).

3. Dzień Patrona.

4. Sposoby radzenia sobie ze stresem w rzeczywistości szkolnej.

5. Moja miejscowość wczoraj, dziś, jutro.

W sprawie opiekunów projektów zespołu wychowawczego informacji udziela p. Marzena Gargulińska
Comments