Ogłoszenia‎ > ‎

Ważna informacja dla rodziców dzieci z klas 1 i 2 szkoły podstawowej oraz dzieci nieuczęszczających do szkoły.

opublikowane: 25 sty 2016, 12:49 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy   [ zaktualizowane 27 sty 2016, 10:09 ]

Szanowni państwo! W związku ze zmianami ustawy o systemie oświaty informuję:

A)  Rodziców dzieci uczęszczających do klasy 1 lub 2 szkoły podstawowej, że:

Na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

1.      urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej;
Uczeń klasy pierwszej, którego rodzice złożyli wniosek jak wyżej w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega on klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego lub może być zapisane do przedszkola lub oddziału przedszkolnego (o ile dyrektor zgodzi się na przyjęcie w trakcie roku szkolnego)

2.            urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.
Uczeń klasy drugiej, którego rodzice złożyli wniosek jak wyżej, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega on klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego

B)  Rodziców dzieci które nie uczęszczają jeszcze do szkoły, że:

W związku ze zmianami w zakresie obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego, że od 1 września 2016:

1.       Dzieci siedmioletnie podlegają obowiązkowi szkolnemu i powinny pójść do klasy 1 szkoły podstawowej.

2.      Dziecko sześcioletnie może pójść do szkoły jeśli odbyło roczne przygotowanie przedszkolne

3.      Dziecko sześcioletnie, które nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego może pójść do szkoły jeśli posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4.      Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci  6-letnich

5.      Pięciolatki mają prawo do wychowania przedszkolnego (w tym do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego)


Na wszelkie pytania odpowiem wyczerpująco podczas wywiadówki 26 I 2016 

Jeśli ktoś nie będzie obecny, to zapraszam do bezpośredniego kontaktu w terminie późniejszym.


dyr. ZSP Prusy 

Jacek Matusiewicz


Pełny tekst ustawy zmieniającej (plik pdf)


Pytania i odpowiedzi:

1. Pytanie p. Anny:  Jeśli sześciolatek pójdzie we wrześniu 2016 do pierwszej klasy, to czy będzie możliwość "cofnięcia go" do zerówki?
    Odp. Nie. Taka możliwość istniała  w poprzednim roku ale dotyczyła sześciolatków, którzy podlegali obowiązkowi szkolnemu a odroczenie od obowiązku uzyskiwali w trakcie roku szkolnego. 

Ċ
SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
25 sty 2016, 12:52
Comments