Ogłoszenia‎ > ‎

Ważne! Zasady zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

opublikowane: 14 wrz 2015, 00:38 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy   [ zaktualizowane 14 wrz 2015, 10:10 ]

Od 1 września 2015 zmieniły się przepisy oświatowe dotyczące zwolnień z zajęć wychowania fizycznego. Opinie lekarskie nie zawsze uwzględniają te zmiany. 

W przepisach oświatowych są następujące zapisy dotyczące zwolnienia z wf. 

A) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 B) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Opinia lekarska musi zawierać wariant A lub B. Nie może tu być dowolności. Błędne opinie nie mogą być podstawą do wydania decyzji dyrektora w tej sprawie.

Lekarz może wypisać zwolnienie na załączonym druku. DRUK

Comments