Ogłoszenia‎ > ‎

Wierszem i prozą o bohaterach Armii Krajowej - konkurs dla uczniów

opublikowane: 2 gru 2015, 00:42 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy
Poniżej  informacje na temat organizowanego przez nas konkursu
"Wierszem i prozą o bohaterach Armii Krajowej"  REGULAMIN
Cele konkursu:
*Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności Armii Krajowej.
*Kultywowanie wartości, postaw i ideałów żołnierzy AK.
*Rozwijanie twórczości literackiej uczniów.
*Zachęcanie dzieci i młodzieży do zaprezentowania własnej twórczości.
Zasady konkursu:
1. Do konkursu można zgłaszać prace literackie w formie opowiadania, kartki z pamiętnika, listu, rozprawki (max.3 strony A4 maszynopisu) lub wiersza (dowolna ilość znaków).
2. Tematyka powinna być związana z patronem naszych szkół, a motto można potraktować jako swego rodzaju inspirację.
3. Podpisane prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: pgprusy@gmail.com; w temacie prosimy wpisać  „KONKURS AK”.
4. Nadesłana praca powinna być opatrzona kartą zgłoszeniową (Załącznik 1) oraz zgodą rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia (Załącznik 2). Prace bez karty nie zostaną przyjęte. Załączniki można przesłać pocztą elektroniczną lub na adres: Zespół Szkół Publicznych w Prusach, ul. Parkowa 1, 57- 150 Prusy.
5.Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace (nie mogą to być prace jednego autora).
6. Kryteria oceny: oryginalność tekstu, poprawność merytoryczna, stylistyczna i ortograficzna.
7.Prace należy nadsyłać do dnia 20.01.2016r.
8.Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród pod koniec lutego 2016 r.


Ċ
SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
2 gru 2015, 00:42
Ċ
SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
2 gru 2015, 00:42
Comments