Ogłoszenia‎ > ‎

Wybory - Samorządy Uczniowskie

opublikowane: 17 wrz 2017, 12:20 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy
Gimnazjum
Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Samorządu wraz z pełnym składem Zarządu odbywa się do wtorku do godz. 14.00
W piątek 22 IX 2017 odbędzie się apel podczas którego kandydaci będą się mogli zaprezentować a następnie zostaną przeprowadzone wybory Zarządu SU i Przedstawicieli klas.


Szkoła Podstawowa
W środę 20 IX 2017 odbędzie się tajne powszechne i demokratyczne głosowanie nad sposobem wybierania Rady Samorządu Szkolnego (propozycja ordynacji wyborczej została przedstawiona podczas apelu 15 IX 2017). Wybory (wg. ustalonej ordynacji) zostaną przeprowadzone w środę 27 IX 2017r.

Zasady przeprowadzania wyborów, które będą głosowane w środę:

I. WŁADZE SAMORZĄDU.

Pracami Samorządu Uczniowskiego kieruje Rada Samorządu Uczniowskiego.  W skład Rady wchodzą:

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Zarząd składa się z 4 uczniów:

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika.

2. Przedstawiciele Klas (po jednym z każdej klasy 4-8 SP)

II. Wybory.

Wszystkie (przeprowadzane przez Samorząd Uczniowski) wybory są tajne, powszechne i odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza (złożona z uczniów).

W każdej klasie uczniowie wybierają swojego Przedstawiciela i głosują na zgłoszone ekipy kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego (wybierany jest pełny skład Zarządu)

Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ucznia ze Szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

Wybory Przedstawicieli Klas i Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się we wrześniu w każdej klasie osobno. Aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć ponad 2/3 uczniów klasy. Komisja Wyborcza informuje uczniów o zasadach przeprowadzenia wyborów i ich dokładnym terminie.

Przedstawicielem Klasy może być tylko uczeń danej klasy (nie musi to być przewodniczący Samorządu Klasowego). Uczniowie klasy zgłaszają kandydatów na Przedstawiciela Klasy przed głosowaniem. Każdy uczeń dysponuje jednym głosem. Kandydat, który uzyska najwięcej głosów zostaje Przedstawicielem Klasy w Radzie Samorządu Uczniowskiego. W przypadku vacatu na funkcji Przedstawiciela Klasy, w zainteresowanej klasie odbywają się wybory uzupełniające.

Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się razem z wyborami Przedstawicieli Samorządów Klasowych. Uczniowie szkoły mogą zgłaszać kandydatury na Przewodniczącego Samorządu wraz z pełnym składem Zarządu. Zgłoszenie musi zawierać nazwiska kandydatów oraz podpisy 15 uczniów popierających dany skład Zarządu. Kandydaci mają czas na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu i przeprowadzenie kampanii wyborczej do dnia wyborów. 

W czasie wyborów uczniowie wybierają spośród zgłoszonych Komisji Wyborczej kandydatur Przewodniczącego wraz z proponowanym przez niego Zarządem. Każdy uczeń może poprzeć tylko jeden Zarząd (dysponuje jednym głosem). Wybory wygrywa ekipa, która uzyskała największą ilość głosów (liczą się głosy w całej szkole).

Jeśli Rada Samorządu Uczniowskiego zarządzi ponowne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, to wybory takie mogą odbyć się nie wcześniej niż w ciągu miesiąca od ich zarządzenia.

Comments