Ogłoszenia‎ > ‎

Wywiadówka 12 stycznia 2012 (czwartek)

opublikowane: 9 sty 2012, 23:17 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy

WYWIADÓWKA

 W czwartek 12 stycznia 2012 odbędzie się wywiadówka (budynek w Prusach):

·        Od 16.00 dla klas I-VI SP i zerówek

·        Od 17.15 dla klas 1-3 Gimnazjum

 

Wychowawcy poinformują rodziców o:

  • ·        wynikach w nauce,
  • ·        zachowaniu, frekwencji (nieobecności nieusprawiedliwione),
  • ·        uczestnictwie w zajęciach dodatkowych,
  • ·        przewidywanych stopniach niedostatecznych oraz obniżonej ocenie zachowania
  • ·        Wynikach przeprowadzonych w klasach diagnoz

Będą obecni wszyscy pracownicy pedagogiczni.

                 Uwaga! Opisany w naszym statucie „Tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania” 

                                                dotyczy ocen rocznych a nie śródrocznych

Comments