Ogłoszenia‎ > ‎

Wywiadówka 18 kwietnia 2012

opublikowane: 12 kwi 2012, 01:31 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy

 W środę 18 kwietnia 2012 odbędzie się wywiadówka:

 • O 16.00 dla klas I-III SP i zerówek w budynku w Księginicach Wielkich
  Na spotkanie w oddziałach przedszkolnych zapraszamy również wszystkich rodziców, których dzieci mogą w przyszłym roku pójść do „zerówki” lub klasy pierwszej szkoły podstawowej 

 • O 17.15 dla klas IV-VI SP oraz 1-3 Gimnazjum w budynku w Prusach

Wychowawcy poinformują rodziców o:

 • Wynikach w nauce,
 • Zachowaniu, frekwencji (nieobecności nieusprawiedliwione),
 • Uczestnictwie w zajęciach dodatkowych i
 • Możliwościach, jakie stwarza szkoła w zakresie zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce i chcących rozwinąć swoje zainteresowania
 • Wynikach przeprowadzonych w klasach diagnoz

Uwagi dla rodziców pięciolatków i sześciolatków:
 • Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
 • O dwa lata ustawa przedłużono okres, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko 6-letnie edukacji szkolnej. Oznacza to, że o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice.
 • Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które nie pójdą do I klasy szkoły podstawowej od 1 września 2012 r. i od 1 września 2013 r., będą nadal przedszkolakami.
 • Dziecko sześcioletnie, które - zgodnie z decyzją rodziców - nie pójdzie 1 września 2012 roku (rocznik 2006) lub 1 września 2013 r. (rocznik 2007) do pierwszej klasy szkoły podstawowej, będzie musiało kontynuować edukację przedszkolną. Obowiązkiem gminy będzie zapewnienie takiemu dziecku miejsca w przedszkolu.

Comments